Reparație capitală și modernizare celule 110 kV și 220 kV – Stația FAI 220/110/20/6 kV

Stația 220/110 kV FAI reprezintă un nod energetic important, având în vedere funcțiile ei multiple, cum ar fi asigurarea injecției de putere din rețeaua zonală de transport în rețeaua de distribuție a municipiului Iași, distribuția la consumatori a puterii debitată din rețeaua de transport și sursele locale, și reprezintă, împreună cu stația 220/110 kV Munteni, singurele surse de alimentare pentru aria geografică dintre Iași, Bârlad și Pașcani.Reabilitarea stațiilor de 110 kV și 220 kV constă în lucrări de reparații capitale și lucrări de modernizare, având ca scop aducerea acestei stații de conexiuni și transformare la un nivel tehnic corespunzător importanței stației din punct de vedere energetic.

Lucrările aferente modernizării stației se referă la celulele de 110 kV și 220 kV noi sau care, cu ocazia reabilitării, vor fi avea un nou amplasament.

Lucrările de reabilitare se vor realiza etapizat, prin utilizarea metodei “pas cu pas”, cu păstrarea actualei dispoziții constructive, simultan cu cele de modernizare a sistemelor de comandă – control-protecție.

Având în vedere importanța stației de 220/110 kV FAI pentru SEN, clientul final a solicitat asigurarea unui grad sporit de siguranță în alimentarea consumatorilor zonali pe durata execuției lucrărilor de reabilitare. În acest scop, prin proiect s-au prevăzut:

 • provizorate în circuitele primare și secundare din stația de 110 kV
 • provizorate în linii de 110 kV
 • prin programul de eșalonare a execuției lucrărilor adoptat prin proiect, reducerea la minim a numărului și duratei scoaterilor din funcțiune a circuitelor existente și posibilitatea de rezervare a unor căi de alimentare.

Proiectul are drept scop realizarea unei stații noi, de tip exterior, prevăzută cu echipamente moderne, fiabile și performante, inclusiv a tuturor amenajărilor și instalațiilor conexe.

Noua stație de 220/110 kV va fi de tip exterior, cu izolație în aer și va fi realizată la ambele tensiuni, cu sistem dublu de bare colectoare în varianta flexibil.

În stația de 110 kV întreruptoarele vor fi dispuse pe 2 rânduri, de o parte și de alta a câmpurilor de bare colectoare, iar în stația de 220 kV întreruptoarele vor fi dispuse pe un rând. Legăturile flexibile aeriene se vor realiza cu conductoare flexibile oțel-aluminiu, susținute de cadre prin lanțuri duble de izolatoare din material composit.

Amplasarea aparatelor primare a fost astfel stabilită încât să permită accesul la echipamentele cu frecvență mai mare a lucrărilor de întreținere, cu respectarea distanțelor electrice de izolare și de protecție în conformitate cu prevederile normative și fără scoaterea de sub tensiune a unor părți din instalație.

În acest scop, drumurile existente pe sub conductoarele sistemului 1 de bare colectoare 110 kV vor fi dezafectate și se vor construi în cadrul lucrărilor de RK două tronsoane de drum noi între șirul întreruptoarelor și cel al transformatoarelor de curent, amplasate de o parte și de alta a câmpurilor de bare colectoare.

De asemenea, pentru accesul la transformatoarele de tensiune și descărcătoarele montate pe linii 110 kV și 220 kV, precum și la platforma de depozitare, s-au realizat tronsoane de drum noi.

Racordul autotransformatoarelor 200 MVA-220/110 kV existente în stație la celulele aferente de 110 kV s-a realizat prin:

 • un racord realizat în cablu monofazat de 110 kV cu izolație XLPE și cutii terminale de exterior de tip uscat, pentru AT1
 • un racord aerian, realizat cu conductoare flexibile, susținute de cadre de beton armat centrifugat pentru AT2.

Servicii oferite:

 • proiect tehnic și caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru: circuite primare 220 kV și 110 kV, gospodăria de cabluri 1 kV, construcții, instalații electrice de iluminat exterior și canalizare, amenajări de teren și drumuri
 • proiectare de detaliu
 • asistență tehnică.

Performanțe tehnice estimate:

 • aducerea stației de 220/110 kV FAI la un nivel tehnic corespunzător impotanței zonei și obiectivului din punct de vedere energetic, utilizând tehnica actuală pe plan mondial
 • asigurarea unui grad sporit de siguranță în alimentarea consumatorilor zonali, atât pe durata execuției lucrărilor de reabilitare, cât și de-a lungul întregii durate de viață a instalaț

Eficiența economică estimată:

 • asigurarea tranzitului și furnizării energiei electrice în sistemul energetic cu indicatorii și parametrii de calitate specificați și reglementați și în condiții de siguranță și continuitate
 • reducerea cheltuielilor de mentenanță.

Țara și zona de amplasare:

România, municipiul Iași, jud. Iași

Numele clientului:

Energomontaj SA – Sucursala IEA, București

Data demarării / finalizării proiectului (punere în funcțiune):

09.08.2007 – în curs

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.