SRI-ENACT

Co-creating Tools and Services forSmart Readiness Indicator Uptake

Durată:

Decembrie 2022 – Mai 2025

Introducere:

SRI-ENACT propune o abordare integrată, pentru a facilita adoptarea indicatorului gradului de pregătire pentru tehnologii inteligente (SRI) în Europa, prin implicarea părților interesate în dezvoltarea unei metodologii de implementare a SRI adaptată la nivel național și crearea setului de instrumente SRI-ENACT. Setul de instrumente SRI-ENACT include două componente principale: instrumentul pentru evaluarea SRI, care are rolul de a evalua nivelul de pregătire pentru tehnologii inteligente într-o clădire sau într-un complex de clădiri, și instrumentul de sprijin decizional, care oferă suport în luarea de decizii informate cu privire la creșterea inteligenței clădirii.

Strategiile pe termen lung pentru îmbunătățirea "inteligenței" în construcția și renovarea clădirilor necesită măsuri fiabile pentru evaluarea gradului de pregătire pentru tehnologii inteligente a clădirilor. În acest sens, SRI a fost introdus în revizuirea directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) pentru a oferi o metodologie standardizată pentru evaluarea pregătirii clădirilor pentru tehnologii inteligente.

Cu toate acestea, realizarea și adoptarea SRI în țările UE induce o serie de provocări deschise legate de: definirea și adaptarea SRI la diferitele contexte naționale, lipsa de experiență cu privire la SRI în rândul auditorilor energetici, necesitatea de a aborda problemele legate de capacitatea de extindere și fiabilitatea pentru implementări la scară largă, implicarea scăzută a părților interesate relevante în diferitele țări UE și dificultățile în luarea de decizii informate pentru îmbunătățirea inteligenței tehnologiilor energetice.

Rezultate așteptate:

Dincolo de rezultatele metodologice și tehnologice, SRI-ENACT va livra un pachet de informații pentru instruirea și certificarea potențialilor auditori SRI.

Soluția rezultată va fiaplicată în 8 țări UE: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Grecia, Letonia, România și Spania. Acest proces va implica 120 de auditori specializați în SRI, care vor evalua nivelul SRI al 1200 de clădiri. Proiectele-pilot dezvoltate în aceste țări vor furniza dovezi cu privire la succesul implementării indicatorului SRI și vor contribui la dezvoltarea unor bune practici. Totodată, aceste proiecte-pilot vor ajuta la conceperea de scheme de finanțare pentru îmbunătățirea SRI și vor oferi recomandări de politici pentru a permite replicarea și adoptarea pe scară mai largă a instrumentelor și serviciilor SRI-ENACT.

 

Parteneri:

Cei 11 parteneri de proiect din 8 țări europene sunt:

 

 • SingularLogic - SINGULARLOGIC ANONYMI ETAIREIA PLIROFORIAKON SYSTIMATON KAI EFARMOGONPLIROFORIKIS  (Grecia)      
 • Sense one - SENSE ONE TECHNOLOGIES SINGLE MEMBER SA INFORMATION TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS AND ENERGY (Grecia)    
 • NTUA - ETHNICON METSOVION POLYTECHNION - NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (Grecia)     
 • Veolia - VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (Spania)  
 • Seven - THE ENERGY EFFICIENCY CENTER Z.U.  (Cehia)       
 • BLUEPRINT - BLUEPRINT ENERGY SOLUTIONS GMBH (Austria)       
 • Regea - REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (Croatia)
 • EHP - EUROHEAT & POWER (Belgia)   
 • RPR - RIGAS PLANOSANAS REGIONS (Letonia)     
 • BSERC - CHERNOMORSKI IZSLEDOVATELSKI ENERGIEN TSENTAR (Bulgaria)    
 • ISPE – ISPE Proiectare și Consultanță (Romania)

 

Finanțare:

LIFE21 Programme


Website proiect:

www.srienact.eu

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.