2023

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

ISPE Servicii mediu

Vă oferim soluții complexe pentru rezolvarea problemelor de mediu din sectorul public și privat, din țară și de peste hotare:

Calitatea aerului

 • ·Modelarea matematică a dispersiei substanțelor poluante în atmosferă
 • ·Utilizarea celor mai performante tehnologii (BAT – Best Available Technologies)
 • ·Sisteme de reducere a emisiilor de substanțe poluante și de monitorizare a poluării atmosferei

Calitatea apei

 • ·Regularizarea cursurilor de apă
 • ·Managementul apei potabile
 • ·Evacuarea apelor uzate
 • ·Depozitarea zgurii și cenușii
 • ·Eliminarea/tratarea surplusului de apă precum și depozitarea sterilului minier
 • ·Managementul calității apei
 • ·Tratarea chimică a apei industriale (pretratare, demineralizare) și a apelor uzate menajere și industriale

Situri contaminate

Investigarea sitului și măsuri de remediere:

 • ·evaluarea stării mediului înconjurător în situl analizat
 • ·investigarea și managementul sitului
 • ·dezafectare/demolare
 • ·decontaminare și remediere
 • ·excavare, transport, eliminare sau depozitare sol contaminat)
 • ·închiderea sitului

Managementul sistemului de remediere al construcțiilor:

 • ·construcții în acord cu mediul înconjurător
 • ·redarea terenurilor în circuitul natural
 • ·ghid privind instalarea, funcționarea și mentenanța sistemului de remediere
 • ·soluții pentru dezafectare/demolare și decontaminare)

Managementul deșeurilor

 • ·Stații de transfer
 • ·Unități de recuperare a materialelor
 • ·Incineratoare
 • ·Instalații de tratare chimică a depozitelor ecologice
 • ·Sisteme de management al deșeurilor (stații de transfer, unități de recuperare a materialelor)
 • ·închidere depozite neconforme

Strategii naționale

Consultanță instituțională

Schimbări climatice

Captarea CO2 și stocarea geologică

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.