1949

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

Despre ISPE

 • ISPE pe scurt
 • ISPE Istoric
 • ISPE Certificări
 • Parteneri și referințe
 • CDI-referinte recente si relevante
ISPE pe scurt

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții.


Prin oferta sa de servicii personalizate, ISPE PC subliniază încă odată angajamentul organizației pentru o dezvoltare durabilă, promovând constant prin proiectele sale soluții tehnologice ecologice și eficiente.


ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este implicat activ în domenii de activitate precum:

 • Energie (Producerea energiei electrice și termice; Tehnologii de mediu pentru o energie curată; Surse regenerabile de energie; Transportul și distribuția energiei electrice și termice);
 • Mediu (Menținerea calității aerului, apei și solului; Schimbări climatice; Managementul integrat al deșeurilor; Minerit);
 • Servicii publice;
 • Construcții civile, edilitare și industriale;
 • Eficiență Energetică în Industrie și Clădiri;
 • Îmbunătățiri funciare (Sisteme de irigații).


ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice oferă consultanță pentru aspectele critice privind securitatea alimentării cu energie, schimbările climatice și eficiența energetică, dezvoltând astfel politici și strategii naționale la nivel guvernamental.


ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice concepe, implementează și dezvoltă, pentru clienții publici și privați din România și din străinătate, soluții integrate (tehnice, financiare și comerciale), prin servicii de tipul: Consultanță tehnică, financiară, comercială și instituțională; Inginerie de bază și de detaliu; Management de proiect; Cercetare și implementare.

De ce ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice?

Pentru că rolul de partener strategic local, în dezvoltarea de proiecte de investiții în domeniul energiei și protecției mediului, satisface în mod esențial nevoile tuturor clienților.


Prin ce ne diferențiem?

 • ·oferta – variată și flexibilă, cu o abordare integrată
 • ·parteneriate cheie – alianțe strategice care vizează dezvoltarea de proiecte complexe
 • ·competențe de excepție – tradiția, experiența, specializările și abilitățile diversificate ale experților noștri

 

Referințe

 • ·strategii și comunicări naționale, planuri de acțiune dezvoltate pentru CE și IPCC în domeniile EE, SRE și respectiv GES;
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru realizarea a peste 80% din puterea instalată la nivel național în CET și CTE;
 • ·programe de reabilitare și modernizare dezvoltate pentru mai mult de 50% din capacitățile de producere energie electrică și termică de la nivel național;
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru industria petro-chimică din România: primul producător independent de energie electrică și cea mai mare centrală cu ciclu combinat (860MW);
 • ·studii pentru interconexiunea cu SEN –Sistemul electroenergetic național pentru peste1600MW instalați în SRE –surse regenerabile de energie(eolian, fotovoltaic, biomasă, hidro, geotermal);
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru 100% din LEA 750-400kV și 30% LEA 110kV din cadrul RET – Rețelei electrice de transport la nivelul SEN;
 • ·proiecte dezvoltate pentru 100% din interconexiunile cu ENTSO-E și numeroase strategii pentru RET;
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru 80% din stațiile electrice de ÎT din SEN;
 • ·programe de reabilitare și modernizare dezvoltate pentru mai mult de 75% din LEA și stațiile electrice ÎT existente;
 • ·primul proiect realizat în România pentru LEA 110kV;
 • ·concept unic de inginerie și lucrări de construcții-execuție pentru dezvoltarea unei LEA în munții Retezat la 2000m altitudine;
 • ·partener în primul proiect de comunicații prin fibră optică dezvoltat în regiunea ECE;
 • ·consultanță tehnică și financiară pentru dezvoltarea în România a primului proiect demonstrativ de captare și stocare CO2 – Getica CCS;
 • ·consultanță tehnică și financiară pentru implementarea tehnologiilor de mediu – sisteme de desulfurare a gazelor de ardere și evacuarea în șlam dens, în capacități însumând peste 5000MW instalați în CET și CTE din SEN;
 • ·consultanță la nivel național în domeniul protecției mediului pentru schimbări climatice; menținerea calității aerului, apei și solului; management integrat deșeuri;
 • ·studii EIM & EIMS și avize integrate de mediu;
 • consultant local unic în domeniul EU-ETS (schema de comercializare a certificatelor verzi);
 • ·consultanță și inginerie pentru realizarea a cca. 258 de sisteme centralizate de alimentare cu energie termică – SACET la nivel național, însumând cca. 16.500km de rețea de conducte de termoficare – transport și distribuție;
 • ·programe de reabilitare și modernizare dezvoltate pentru mai mult de 30% din sistemele existente de termoficare;
 • ·sisteme de colectare selectivă pentru deșeuri menajere pentru cca. 2.100.000 locuitori; sortare, instalații de tratare mecano-biologice pentru peste 470.000 t/an; stații de transfer pentru 130.000 t/an; depozite conforme pentru o capacitate totală de cca. 1.200.000 m3; închidere depozite ne-conforme 17.000.000 m3;
 • ·consultanță și inginerie pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă-canal aferentă pentru cca. 450.000 locuitori;
 • ·consultanță și inginerie pentru reabilitarea infrastructurii de irigații pentru cca.130km de rețea, acoperind 225.000ha de suprafețe agricole pe raza a 5 județe;
 • ·peste 100 de programe de CDI și transfer de cunoștințe accesate și proiecte implementate;
ISPE Istoric

De la constituirea companiei cu 63 de ani în urmă, Institutului de Studii și Proiectări Energetice și-a câștigat renumele de marcă a energeticii românești, grație activității susținute și constante în domeniul de activitate, a politicilor de firmă adaptate continuu la schimbarile contextuale, a excepționalului capital uman și a specialiștilor care și-au adus contribuția pe tot parcursul existenței ISPE.Succesiunea istorică a directorilor generali ai ISPE, de la înființare până în prezent, adună nume ale unor personalități marcante în domeniul energiei:

1949 – 1952

Acad. prof. dr. ing. Martin Bercovici

1952 – 1953

Prof. ing. Constantin Dinculescu

1953 – 1954

Ing. Adrian Grigoriu

1954 – 1955

Ing. René Ernest

1955

Ing. Alexandru Nisim

1955 – 1958

Prof. dr. ing. Florin Iorgulescu

1958 – 1961

Dr. ing. Nicolae Armencoiu

1961 – 1963

Ing. Octavian Groza

1963 – 1973

Prof. dr. doc. ing. Vasile Nitu

1973 – 1985

Dr. ing Nicolae Armencoiu

1985 – 1986

Ing. Alexandru Hristoforov

1986

Ing. Nicolae Mănescu

1986 – 1990

Dr. ing. Mihai Pop

1990 – 1992

Ing. Mircea Tarța Arsene

1992 – 2014

Prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu

2023 – prezent

Giorgio Mazzucchelli

2023 – prezent

Sandu Staicu

Numele institutului se datorează primului său director general, acad. Martin Bercovici. Privatizarea firmei s-a realizat sub conducerea prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu.

 

Istoria pe scurt:

 • 1949 – Pe 3 martie se înființează Institutul de Studii și Proiectări Energetice – ISPE, prin preluarea unui număr din salariații Companiei Generale de Gaz și Electricitate
 • 1959 – Este îndeplinită prima misiune istorică, aceea de proiectant general al Sistemului Energetic Național
 • 1963 – Se înființează Sucursala ISPE Timișoara; Un departament din ISPE se desprinde și devine Institutul de Studii și Proiectări Hidrotehnice – ISPH
 • 1969 – Este inaugurat actualul sediu din București
 • 1996 – Pe 4 iulie ISPE se desprinde de RENEL și devine societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat
 • 1998 – Pe 2 aprilie devine companie independentă cu capital 100% privat, autohton
 • 1999 – ISPE aniversează 50 de ani de activitate, eveniment ce a reunit peste 700 de invitați
 • 2001 – ISPE reconsideră strategia de piață abordând segmente noi : mediu, infrastructură și dezvoltarea activităților de consultanță
 • 2006 – Romelectro, www.romelectro.ro , dezvoltator de proiecte, investitor și contractor general devine acționar majoritar al ISPE
 • 2009 – ISPE aniversează 60 ani de activitate
 • 2011 – ISPE trece la o tehnologie de proiectare superioară, utilizând platforme de lucru consacrate pe plan internațional și o metodologie/standard de lucru proprie firmei.
 • 2018 – Pe 11 decembrie ISPE a finalizat un proces de preluare parțială atunci când majoritatea activelor sale și întreaga valoare a mărcii (contracte de afaceri, experți, logo etc.) au fost transferate unei noi societăți ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ SA; noul ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ SA moștenește cu mândrie 70 de ani de activitate neîntreruptă și valoarea mărcii ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice (istorie, referințe, experți, know-how și abilități).
ISPE Certificări

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice are stabilit, documentat și implementat un sistem de Management Integrat al calității, mediului, securității informației, și sănătății și securității în muncă, care este menținut și a cărui eficacitate o îmbunătățește continuu, în conformitate cu standardele de referință. Conducerea ISPE a desemnat Departamentul Sistem de Management Integrat cu responsabilitatea evaluării independente a sistemului de management integrat. Angajamentul conducerii se regăsește în Angajamentul conducerii privind sistemul de management integrat. Acest departament, ca entitate organizatorică, este responsabil pentru evaluarea independentă a eficienței sistemelor de:


Calitate

ISPE lucrează în sistem de asigurarea calității din 1979, o dată cu începerea proiectării Centralei Nucleare de la Cernavodă.


Din 1995 ISPE a implementat un sistem de asigurare a calității bazat pe standardul SR EN ISO 9001, aplicat proiectelor pentru obiective energetice, ISPE aflându-se pe lista furnizorilor de produse și servicii pentru RENEL, certificat începând cu 1996 de TÜV BAYERN, ulterior TÜV SÜD. In anul 2014 ISPE a solicitat serviciile firmei TÜV Rheinland, cod certificat 011001331891. Conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Calității.


Pentru domeniul nuclear ISPE are autorizare CSEN începând cu anul 1983 si CNCAN începând cu anul 1990, în baza cerințelor formulate de legea Nr.111 și a normelor CNCAN specifice NMC-02, NMC-05 și NMC-12 Lista unităților autorizate de către CNCAN


Mediu

Sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 104 1331891


Conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Mediului.


Securitatea Informației

ISPE aplică prevederile standardului SR ISO/CEI 27001 în conformitate cu obiectivele de control și măsurile de securitate din cadrul Sistemului de Management al Securității Informației implementat în anul 2011 având certificare TÜV Rheinland nr. TRR 129 21105


Conform cerințelor standardului SR ISO/CEI 27001:2018 Declarația de Politică în Domeniul Securității Informației.Sănătate și securitate în muncă

Sistem de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001, implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 213 1331891

Conform cerințele standardului SR ISO 45001:2018 Declarația de Politică în Domeniul Sănătății în muncă.Managementul Riscului

Începând cu anul 2017 ISPE a implementat un sistem de Management al Riscului


Conform cerințelor standardului SR EN ISO 31000:2010 Declarația de Politică ȋn Domeniul Managementului Risculu


Alte certificări / autorizări / acreditări tehnice pentru studii, proiectare, consultanță, verificare, avizare, evaluare, auditare
Document
Expiră
Denumire document / certificat
CA_12/2020

06.05.2025al Camera

Certificat de acceptare pt desfășurarea activității in zona controlata_CNCAN_CA 012P Dual Camera

Nr. 19-054/06.12.2019

05.12.2021.8-inch ( diagonal ) all-screen OLED

CNCAN – Proiectare, asistenta tehnica, consultanta in domeniul nucleargonal ) widescreen LCD

Nr.152/4/09.03.2020

12.12.2022epth camera

CNE CERNAVODA – Raport de calificareeTime HD er

Ff nr. 622 din 30.10.2019

30.10.2022

ANIF – Îmbunătățiri funciareGB

652 – 22 03 2019

21.13.2022chargeable lithium‑ion battery

ANRE – Autorizație auditor energeticlt-in rechargeatte

14483 – 22 04 2019

nelimitat cu verificare periodicare

ANRE – Atestat 14483_22 04 2019 tip D1 – proiectare LEA, linii electrice subterane-core

14484 – 22 04 2019

nelimitat cu verificare periodica

ANRE – Atestat 14484_22 04 2019 tip E1 – proiectare trafo, stații el, instalații el din centrale electriceB

IISCIR PT-NSCP1

23.05.2021hes

Autorizare ISCIR PT-NSCP1-2008-1 Proiectare montare, sisteme componente având clasa nucleara5 inches

RO-B-J nr. 1479

03.06.2024tooth, WiFi Hotspot

Autorizare ANCPI – pentru lucrări de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României in clasa II Hotspot

IGSU – A nr. 9401 18.10.2019

Nedeterminat

IGSU – Proiectarea sistemelor si instalațiilor de limitare, si stingere a incendiilor

IGSU – A nr. 9402 18.10.2019

Nedeterminat

IGSU – Proiectare a sistemelor şi instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu

IGSU – A nr. 9403 18.10.2019

Nedeterminat

IGSU – Proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat

Parteneri și referințe

Referințe în România

În cei peste 63 de ani de activitate continuă, ISPE și-a construit repere de excepție:Producere energie electrică și termică:

·     Peste 18 000 MW în centrale termoelectrice pe combustibili fosili și peste 6 000 MW din surse de energie regenerabilă

·     Studii pentru racord la Sistemul Energetic Național pentru peste 25 000 MW din energie eoliană în România

·     Programe de reabilitare și modernizare derulate pentru peste 50% din capacitățile de producție ale Sistemului Energetic Național

·     258 sisteme de alimentare cu căldură și peste 16 500 km rețea de termoficare pentru 2,5 mil. apartamente.


Transport și Distribuție energie electrică

·     160 de stații electrice de înaltă tensiune cu o putere instalată de 70 000 MVA

·     Peste 25 000 km linii electrice aeriene și subterane (220kV, 400kV, 750kV).


Protecția mediului

·     Peste 5 000 MW în instalații de desulfurare a gazelor de ardere și peste 4 000 MW pentru evacuare zgură și cenușă prin tehnologia „șlam dens“

·     Peste 73 000 mc/zi în stații de tratare ape uzate și peste 112 000 mc/zi în sisteme de alimentare cu apă potabilă

·     Soluții decontaminare pentru peste 66 ha situri poluate istoric

·     Sisteme de colectare selectivă a deșeurilor pentru cca. 120 000 locuitori, sortare și transfer pentru 16 000 t/an, depozite ecologice cu capacitate de cca 1,5 mil t/an.


Construcții civile și industriale – Infrastructură – Servicii publice

·     Servicii complete de inginerie și proiectare integrată pentru clădiri; clădiri inteligente pentru centrele de dirijare a zborurilor–București, Arad și Constanța

·     Alimentare cu apă, rețele de canalizare și stații de pompare apă uzată în peste 15 orașe din țară.Referințe Internaționale

 

Producere energie electrică și termică

·     Sprijin pentru dezvoltare de politici și strategii energetice în Nigeria și Iordania

·     Centrale termoelectrice cu o capacitate totala instalată de peste 900 MW în China, Siria, India, Turcia, Egipt

·     CTE Pucheng – China – 2×330 MW – servicii complete de inginerie pentru un proiect la cheie

·     Consultanță pentru construcția de termocentrale în Vietnam.

·     Transport și Distribuție energie electrică

·     Peste 22 de stații electrice de medie și înaltă tensiune în Maroc, Turcia, Egipt, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Croa?ia, Siria, Irak, India

·     Peste 7000 km de linii electrice aeriene (150, 220, 400 kV) în Egipt, Iran, Iordania, Cipru, Yemen, Peru, Algeria, Malaezia, Siria, Liban, Irak, Filipine.


Sisteme de termoficare: în orașe din Germania și Pakistan.


Stații de tratare a apei: în Germania și Republica Cehă.


Construcții civile și industriale

·     Structuri metalice – proiecte derulate în colaborare cu firme din Germania, Austria și Grecia.

·     Alte industrii

·     Proiect pentru Fabricile de Ciment Lafarge din Iordania

·     Centrale termoelectrice pentru rafinărie Yemen.


ISPE este membru activ în peste 25 de asociații și congrese naționale și internaționale:

WEC, FIDIC, GCCSI, CIGRE, ENER, EUROHEAT & POWER, ZEP, JRC, VGB, APER, SIER, COGEN, CROMB, ARA, RWEA.Parteneri Naționali

ANRE, ANRM, Administrația Națională „Apele Române”, autorități centrale și locale, ANPM, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Arcelor Mittal, COGEN România, Complexul Energetic Oltenia, Conversmin, ELCEN, Electrica, Electrocentrale Deva, Electromontaj, Energoconstrucția, General Turbo, Grivco, Hidroelectrica, Hidroconstrucția, ICEMENERG, ICIM, ICPET, Interagro, IPIP, Lukoil România, Nuclearelectrica, OMV Petrom, RAAN Drobeta Turnu-Severin, RADET, ROMATSA, ROMELECTRO, Romenergo, SAEM, companii de management al apei, Termoelectrica, Transelectrica, Transgaz, Romgaz, autorități guvernamentale, consilii locale și județene, universități și institute de cercetare și dezvoltare etc.

 

Parteneri Internaționali

ABB, Andritz, AECL Canada, Alstom, Ansaldo, Areva, Black & Veatch, Cesi Italia, CEZ, CNIM, Deloitte, Doosan, Gaz de France – SUEZ, Emerson Process Control, ENEL, e.on, ESBI Irlanda, EVA Austria, Deloitte, KPMG, PWC, FLS Miljo Danemarca, Fichtner, Fortum , Foster Wheeler, Gamesa Spania, GEA-EGI, GE, Global CCS Institute, Hitachi Power Europe, Honeywell, Hyundai, Iberdrola, Itochu Japonia, J-Power Japonia, GE Jennbacher Austria, Kanematsu, Kawasaki, Kema, KHNP Coreea, Lafarge, Lahmeyer Intl. Germania, Marubeni Japan, Metka Grecia, Mitsubishi, Mitsui, MVV, Nordex Germania, Nuovo Pignone GE Italia, PB Power, Poyry, Ramboll, RWE Germania, Schneider, SES Tlmace Slovacia, Siemens, Skoda, SOCOIN Spania, Babcock Borsig Steinmueller Germania, Sumitomo Japonia, SVT Brandschutz Germania, Tebodin, TEPSCO, Toshiba, Turbomach Elveția, Turbomeca Fran?a, Union Fenosa Spania, VAMED, Vatenfall, Verbund Austria, VIMETCO, WestJec Japonia, Yokogawa.


CDI-referinte recente si relevante

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.