ISPE Certificări

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice are stabilit, documentat și implementat un sistem de Management Integrat al calității, mediului, securității informației, și sănătății și securității în muncă, care este menținut și a cărui eficacitate o îmbunătățește continuu, în conformitate cu standardele de referință. Conducerea ISPE a desemnat Departamentul Sistem de Management Integrat cu responsabilitatea evaluării independente a sistemului de management integrat. Angajamentul conducerii se regăsește în Angajamentul conducerii privind sistemul de management integrat. Acest departament, ca entitate organizatorică, este responsabil pentru evaluarea independentă a eficienței sistemelor de:


Calitate

ISPE lucrează în sistem de asigurarea calității din 1979, o dată cu începerea proiectării Centralei Nucleare de la Cernavodă.


Din 1995 ISPE a implementat un sistem de asigurare a calității bazat pe standardul SR EN ISO 9001, aplicat proiectelor pentru obiective energetice, ISPE aflându-se pe lista furnizorilor de produse și servicii pentru RENEL, certificat începând cu 1996 de TÜV BAYERN, ulterior TÜV SÜD. In anul 2014 ISPE a solicitat serviciile firmei TÜV Rheinland, cod certificat 011001331891.

Conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Calității - click


Pentru domeniul nuclear ISPE are autorizare CSEN începând cu anul 1983 si CNCAN începând cu anul 1990, în baza cerințelor formulate de legea Nr.111 și a normelor CNCAN specifice NMC-02, NMC-05 și NMC-12 Lista unităților autorizate de către CNCAN


Mediu

Sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 104 1331891


Conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Mediului - click


Securitatea Informației

ISPE aplică prevederile standardului SR ISO/CEI 27001 în conformitate cu obiectivele de control și măsurile de securitate din cadrul Sistemului de Management al Securității Informației implementat în anul 2011 având certificare TÜV Rheinland nr. TRR 129 21105


Conform cerințelor standardului SR ISO/CEI 27001:2018 Declarația de Politică în Domeniul Securității Informației - clickSănătate și securitate în muncă

Sistem de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001, implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 213 1331891

Conform cerințele standardului SR ISO 45001:2018 Declarația de Politică în Domeniul Sănătății în muncă - clickManagementul Riscului

Începând cu anul 2017 ISPE a implementat un sistem de Management al Riscului


Conform cerințelor standardului SR EN ISO 31000:2010 Declarația de Politică ȋn Domeniul Managementului Risculu


Alte certificări / autorizări / acreditări tehnice pentru studii, proiectare, consultanță, verificare, avizare, evaluare, auditare
Document
Expiră
Denumire document / certificat
CA_12/2020

06.05.2025

Certificat de acceptare pt desfășurarea activității in zona controlata

Nr. 19-054/06.12.2019

05.12.2021

CNCAN – Proiectare, asistenta tehnica, consultanta in domeniul nucleargonal )

Nr.152/4/09.03.2020

12.12.2022

CNE CERNAVODA – Raport de calificaree

Ff nr. 622 din 30.10.2019

30.10.2022

ANIF – Îmbunătățiri funciareGB

652 – 22 03 2019

21.13.2022

ANRE – Autorizație auditor energeticlt-in rechargeatte

14483 – 22 04 2019

nelimitat cu verificare periodicare

ANRE – Atestat 14483_22 04 2019 tip D1 – proiectare LEA, linii electrice subterane

14484 – 22 04 2019

nelimitat cu verificare periodica

ANRE – Atestat 14484_22 04 2019 tip E1 – proiectare trafo, stații el, instalații el din centrale electrice

IISCIR PT-NSCP1

23.05.2021

Autorizare ISCIR PT-NSCP1-2008-1 Proiectare montare, sisteme componente având clasa nucleara

RO-B-J nr. 1479

03.06.2024

Autorizare ANCPI – pentru lucrări de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României in clasa II

IGSU – A nr. 9401 18.10.2019

Nedeterminat

IGSU – Proiectarea sistemelor si instalațiilor de limitare, si stingere a incendiilor

IGSU – A nr. 9402 18.10.2019

Nedeterminat

IGSU – Proiectare a sistemelor şi instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu

IGSU – A nr. 9403 18.10.2019

Nedeterminat

IGSU – Proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.