ISPE pe scurt

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții.


Prin oferta sa de servicii personalizate, ISPE PC subliniază încă odată angajamentul organizației pentru o dezvoltare durabilă, promovând constant prin proiectele sale soluții tehnologice ecologice și eficiente.


ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este implicat activ în domenii de activitate precum:

 • Energie (Producerea energiei electrice și termice; Tehnologii de mediu pentru o energie curată; Surse regenerabile de energie; Transportul și distribuția energiei electrice și termice);
 • Mediu (Menținerea calității aerului, apei și solului; Schimbări climatice; Managementul integrat al deșeurilor; Minerit);
 • Servicii publice;
 • Construcții civile, edilitare și industriale;
 • Eficiență Energetică în Industrie și Clădiri;
 • Îmbunătățiri funciare (Sisteme de irigații).


ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice oferă consultanță pentru aspectele critice privind securitatea alimentării cu energie, schimbările climatice și eficiența energetică, dezvoltând astfel politici și strategii naționale la nivel guvernamental.


ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice concepe, implementează și dezvoltă, pentru clienții publici și privați din România și din străinătate, soluții integrate (tehnice, financiare și comerciale), prin servicii de tipul: Consultanță tehnică, financiară, comercială și instituțională; Inginerie de bază și de detaliu; Management de proiect; Cercetare și implementare.

De ce Institutul de Studii și Proiectări Energetice?

Pentru că rolul de partener strategic local, în dezvoltarea de proiecte de investiții în domeniul energiei și protecției mediului, satisface în mod esențial nevoile tuturor clienților.


Prin ce ne diferențiem?

 • ·oferta – variată și flexibilă, cu o abordare integrată
 • ·parteneriate cheie – alianțe strategice care vizează dezvoltarea de proiecte complexe
 • ·competențe de excepție – tradiția, experiența, specializările și abilitățile diversificate ale experților noștri

 

Referințe

 • ·strategii și comunicări naționale, planuri de acțiune dezvoltate pentru CE și IPCC în domeniile EE, SRE și respectiv GES;
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru realizarea a peste 80% din puterea instalată la nivel național în CET și CTE;
 • ·programe de reabilitare și modernizare dezvoltate pentru mai mult de 50% din capacitățile de producere energie electrică și termică de la nivel național;
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru industria petro-chimică din România: primul producător independent de energie electrică și cea mai mare centrală cu ciclu combinat (860MW);
 • ·studii pentru interconexiunea cu SEN –Sistemul electroenergetic național pentru peste1600MW instalați în SRE –surse regenerabile de energie(eolian, fotovoltaic, biomasă, hidro, geotermal);
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru 100% din LEA 750-400kV și 30% LEA 110kV din cadrul RET – Rețelei electrice de transport la nivelul SEN;
 • ·proiecte dezvoltate pentru 100% din interconexiunile cu ENTSO-E și numeroase strategii pentru RET;
 • ·inginerie de bază și de detaliu pentru 80% din stațiile electrice de ÎT din SEN;
 • ·programe de reabilitare și modernizare dezvoltate pentru mai mult de 75% din LEA și stațiile electrice ÎT existente;
 • ·primul proiect realizat în România pentru LEA 110kV;
 • ·concept unic de inginerie și lucrări de construcții-execuție pentru dezvoltarea unei LEA în munții Retezat la 2000m altitudine;
 • ·partener în primul proiect de comunicații prin fibră optică dezvoltat în regiunea ECE;
 • ·consultanță tehnică și financiară pentru dezvoltarea în România a primului proiect demonstrativ de captare și stocare CO2 – Getica CCS;
 • ·consultanță tehnică și financiară pentru implementarea tehnologiilor de mediu – sisteme de desulfurare a gazelor de ardere și evacuarea în șlam dens, în capacități însumând peste 5000MW instalați în CET și CTE din SEN;
 • ·consultanță la nivel național în domeniul protecției mediului pentru schimbări climatice; menținerea calității aerului, apei și solului; management integrat deșeuri;
 • ·studii EIM & EIMS și avize integrate de mediu;
 • consultant local unic în domeniul EU-ETS (schema de comercializare a certificatelor verzi);
 • ·consultanță și inginerie pentru realizarea a cca. 258 de sisteme centralizate de alimentare cu energie termică – SACET la nivel național, însumând cca. 16.500km de rețea de conducte de termoficare – transport și distribuție;
 • ·programe de reabilitare și modernizare dezvoltate pentru mai mult de 30% din sistemele existente de termoficare;
 • ·sisteme de colectare selectivă pentru deșeuri menajere pentru cca. 2.100.000 locuitori; sortare, instalații de tratare mecano-biologice pentru peste 470.000 t/an; stații de transfer pentru 130.000 t/an; depozite conforme pentru o capacitate totală de cca. 1.200.000 m3; închidere depozite ne-conforme 17.000.000 m3;
 • ·consultanță și inginerie pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă-canal aferentă pentru cca. 450.000 locuitori;
 • ·consultanță și inginerie pentru reabilitarea infrastructurii de irigații pentru cca.130km de rețea, acoperind 225.000ha de suprafețe agricole pe raza a 5 județe;
 • ·peste 100 de programe de CDI și transfer de cunoștințe accesate și proiecte implementate;

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.