1949

ISPE - Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

Transport și Distribuție energie electrică

0 MVA

160 de stații electrice de înaltă tensiune

0 Km

Linii electrice aeriene și subterane (220kV, 400kV, 750kV)

0 ANI

Experiență

Domenii ISPE

ENERGIE

MEDIU

CONSTRUCȚII

Mirona Filipoiu - Președinte ISPE

Institutul de Studii și Proiectări Energetice reprezintă tradiția în domeniul ingineriei și proiectării energetice în România. Cei peste 70 de ani de experiență califică structura noastră în topul celor mai puternice și calificate companii de inginerie și proiectare în Europa. Deținător al arhivei sistemului energetic românesc, ISPE este și va rămâne baza proiectării SEN-ului în România, și, în același timp, cel mai important proiectant al celor mai importante proiecte din țară noastră. Împreună cu ISPE s-a proiectat trecutul energiei hidroelectrice, termice și a sistemului de transport românesc, tot împreună cu ISPE se proiectează prezentul energetic, atât pentru producția din surse clasice cât și regenerabile. ISPE reprezintă trecutul, prezentul și viitorul în domeniul energetic în România.

ISPE - Institutul de Studii și Proiectări Energetice este implicat activ în domenii de activitate precum:

Energie (Producerea energiei electrice și termice; Tehnologii de mediu pentru o energie curată; Surse regenerabile de energie Transportul și distribuția energiei electrice și termice)

Mediu (Menținerea calității aerului, apei și solului; Schimbări climatice; Managementul integrat al deșeurilor; Minerit)

Construcții civile, edilitare și industriale

Eficiență Energetică în Industrie și Clădiri

Îmbunătățiri funciare (Sisteme de irigații)

Producere energie electrică și termică

Peste

0 MW

În centrale termoelectrice pe combustibili fosili

Peste

0 MW

Din surse de energie regenerabilă

Peste

0 MW

Studii pentru racord la Sistemul Energetic Național energie eoliană în România

Peste

0 Km

Rețea de termoficare pentru 2,5 mil. apartamente

Servicii ISPE

Inginerie

Consultanță

Cercetare și dezvoltare

Management de proiect

2023

ISPE - Institutul de Studii și Proiectări Energetice oferă consultanță pentru aspectele critice privind securitatea alimentării cu energie, schimbările climatice și eficiența energetică, dezvoltând astfel politici și strategii naționale la nivel guvernamental

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.