CTE Rovinari – Instalație de desulfurare umedă a gazelor de ardere

CET Rovinari este una dintre cele mai mari centrale termoelectrice din România și a fost pusă în funcțiune între 1976-1979. CTE Rovinari este o centrală care funcționează în regimul de bază al sistemului național energetic având o capacitate nominală instalată de 1320 MWe. Datorită localizării strategice a CTE Rovinari în mijlocul carierelor de lignit Rovinari, Tismana și Pinoasa și a faptului că centrala este proprietara acestor cariere, costurile producerii de energie electrică sunt mai mici în comparație cu alte centrale termoelectrice din România.Cresterea competiției, accesul către noi piețe de energie externe, precum și încadrarea în prevederile legislației de protecție a mediului sunt obiective importante pentru care CTE Rovinari și-a reconsiderat funcționarea în viitor. Astfel principalul obiectiv al proiectului CTE Rovinari este reducerea emisiilor de SO2 pentru a se conforma legislației naționale și Directivei UE privind cerințele de mediu pentru centralale mari funcționând cu lignit, care sunt în vigoare de la 1 ianuarie 2008.

 

Proiectul constă în implementarea unor instalații de desulfurare – IDG, de tip umed, la cazanele de abur de 1035 t/h și 330 MW la blocurile 3,4 si 6, în vederea reducerii conținutului de SO2 din gazele de ardere provenite din utilizarea combustibilor fosili.

 

Instalația de reținere a SO2 din gazele de ardere este format? din:

  • instalația de absorbție propriu-zisă a SO2
  • instalația de preparare a suspensiei de calcar.

 

Produsul final rezultat în urma desulfurării va fi șlamul de gips, care pentru moment nu are utilitate în construcții.

 

Servicii oferite:

Proiectul parcurge următoarele faze:

  • proiect tehnic si caiete de sarcini
  • detalii de execuție
  • asistență tehnică la execuția lucrărilor și la punerea în funcțiune

 

Eficiența tehnică estimată:

Gazele rezultate în urma procesului de desulfurare se vor încadra în cerintele de mediu privind emisiile: pentru SOx – 400 mg/Nm3 la 6% O2 în stare uscată; praf – 50 mg/Nm3 la 6% O2 în stare uscată

 

Eficiența economică estimată:

  • incadrarea în prevederile legislației de mediu a UE, în ceea ce privește emisia de SO2
  • la finalul lucrărilor de execuție termocentrala va putea funcționa cu lignit, păcură și gaze cu o reducere semnificativă a emisiilor de SO2.

 

 

 

 

 

Țara și zona de amplasare:

România, oraș Rovinari, la circa 16 km de orașul Târgu-Jiu, județul Gorj

 

Numele clientului/beneficiarului/Investitorului:

Complexul Energetic Oltenia Sucursala Electrocentrale Rovinari

 

Data demarării / finalizării proiectului (punere in funcțiune):

Data demarării lucrărilor de proiectare: noiembrie 2007
Data finalizării lucrărilor de proiectare:  octombrie 2013

 

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.