Conectarea la rețeaua electrică a Proiectelor Parcurilor Eoliene Fălciu și Ivești

În conformitate cu Avizele Tehnice de Racordare emise pentru CEE Fălciu 1 și 2, cu o capacitate de 108 MW, aparținând SC Sorgenia SRL și CEE Ivești cu o capacitate de 300 MW, aparținând SC Prowind Windfarm Ivești SRL, aceste parcuri eoliane se vor racorda la SEN printr-o stație electrică comună care se va construi în apropierea comunei Banca, județul Vaslui.Stația electrică de conexiuni și transformare (400)/220/110 kV Banca se va constitui într-un important nod al sistemului energetic național, urmând a se interconecta cu stațiile electrice Gutinaș, Munteni și FAI (Iași). Având în vedere legislația în vigoare, această stație va fi divizată după proprietarii finali într-o stație electrică de conexiuni de (400)/220 kV care va aparține CNTEE Transelectrica (partea de 400 kV se va realiza într-o etapă ulterioară de dezvoltare) și din două stații de transformare 110/220 kV aparținând CS Sorgenia și respectiv SC Prowind Windfarn Ivești SRL, alipite stației de (400)/220 kV.

Stațiile Banca ocupă o suprafață de cca 4,8 ha, din care stația de conexiuni (400)/220 kV va avea cca.2,8 ha amplasate în extravilanul comunei Banca,pe DJ 245 D, în vecina liniei electrice aeriane de 220 kV Gutinaș Munteni.

Servicii oferite:

 • studii de soluție pentru obținerea ATR
 • pregătirea documentațiilor suport pentru obținerea ATR
 • documentație tehnică pentru Certificatul de Urbanism și obținerea acestuia
 • documentații pentru Acordul de Mediu și obținerea acestuia
 • documentație pentru Avizului de Gospodărire a Apelor și obținerea acestuia
 • documentații pentru avizul de amplasament de la Transelectrica, EON Distribuție Moldova și Transgaz și obținerea acestora
 • alte documentații tehnice pentru acorduri și avize cerute prin Certificatul de Urbanism și obținerea acestora
 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic și Caiete de Sarcini
 • documentație tehnică pentru Autorizația de Construire și obținerea acesteia
 • analize tehnice si întocmirea de rapoarte de conformitate pentru ofertele furnizorilor de echipamente și materiale
 • detalii de execuție

Țara și zona de amplasare:

România, zona localității Banca, județul Vaslui

Numele clientului/beneficiarului/Investitorului:

Sorgenia Romania SRL, SC Prowind Windfarm Ivești SRL, SC Romelectro SA

Data demarării / finalizării proiectului (punere în funcțiune):

Începere proiectare:  09.2011
Finalizare proiectare:  09.2012 pentru etapa de dezvoltare și 10.2012 pentru DE
Executia lucrărilor în șantier urmează să se finalizeze in 2013

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.