1949

ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

Descrierea postului de Inginer Electrician

  • CERINȚE
  • RESPONSABILITĂȚI
  • BENEFICII
CERINȚE

Studii: superioare tehnice superioare – inginer electrotehnică, energetică sau electroenergetică

- Operare PC: MS Office, Autocad, 2D, 3D. Utilizare software E-TAP, PVsyst, pvDesign(constituie un

avantaj).

- Experienta de minim 5 ani in domeniul instalatiilor electrice

- Limba engleza

- Carnet conducere cat. B (constituie un avantaj)

- Autorizatie ANRE (constiuie un avantaj)

- Competente in luarea deciziilor si asumarea responsabilitatilor;

- Gandire si capacitate de analiza si sinteza;

- Discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;

- Spirit de ordine si disciplina;

- Usurinta in comunicare;

- Capacitate de a lucra in echipa;

- Dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare;

- Corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate;

- Rezistenta la efort si stres;

RESPONSABILITĂȚI

Elaboreaza DTP conform comenzilor de proiectare, documentaţiei tehnice de ofertare şi cerinţelor

beneficiarului;

- Selectarea si ofertarea echipamentelor de instalatii electrice

- Dimensionarea din punct de vedere economic si functional a sistemelor electrice

- Elaborarea schemelor bloc si schemelor de conexiuni electrice;

- Cablare structurata

- Intocmirea devizelor de oferta si elaborarea caietelor de sarcini pentru licitatii

- Implementarea in proiect a eventualelor modificari aparute in faza de executie

- Se .ncadrează .n termenele prevăzute şi .n conformitate cu nivelul de calitate cerut;

- Elaborează soluţia tehnică de proiectare pentru specialitatea: electrice şi o prezintă spre verificare şi

avizare şefului de proiect şi de echipa;

- Propune si implementeaza solutii tehnico-economice de reducere a bugetului alocat;

- Pregateste extrasele de cantitati conform cu proiectul si bugetul aprobat in vederea comenzilor de

material;

- Verifica impreuna cu echipa de proiectare cantitatile rezultate si coordonarea cu celelalte specialitati;

- Raporteaza sefului ierarhic orice diferente de cantitati fata de proiect care apar pe parcursul executiei;

- Avizează intern şi la beneficiar documentaţia elaborate;

- Respectă deciziile .n vigoare .n ceea ce priveşte lucrul cu documente confidenţiale şi secrete;

- Acordă asistenţă tehnică in locatia beneficiarului sau pe şantier, dacă se solicită acest lucru;

- Verifică respectarea proiectului de către executant .n virtutea legislaţiei .n vigoare;

- Propune şi implementează soluţii şi echipamente moderne .n documentaţia de proiectare;

- Verifica impreuna cu echipa de proiectare integrabilitatea in practica a proiectelor;

- Participa cu echipa de proiect la fazele determinante si verifica respectarea proiectului;

- Respecta termenele stabilite pentru finalizarea proiectelor.

BENEFICII
  • Pachet salarial motivant raportat la experienta si cunostinte
  • Tichete de masa
  • Mediu de lucru placut intr-o echipa dinamica
Aplică pentru acest post

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice

Formular de aplicare

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.