Reconstrucția Centralei de Cogenerare a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.

Investiția este necesară pentru a se asigura consumul de energie electrică și căldură al platformei petrochimice Lukoil-Teleajen.În prima etapă, se prevede instalarea unui grup energetic de condensație și priză având puterea de 32 MW, care, pentru început, va fi alimentat cu abur din cazanele existente, urmând ca în etapa a doua să se prevadă și instalarea unui cazan de abur 260 t/h 540 0 C cu funcționare pe :

 • combustibil principal: cocs de rafinărie combustibil principal
 • combustibil de pornire și de rezervă: gaze de rafinărie, păcură și gaze naturale.

Turbogeneratorul nou de 30 MW s-a amplasat în prelungirea sălii de mașini 3 x 12 MW existente, prin extinderea acesteia cu cinci travei, iar stațiile electrice necesare funcționării grupului s-au amplasat în prelungirea corpului intermediar existent, prin extinderea acestuia.

Reconstrucția centralei de cogenerare CET la S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. implică atât reabilitarea unor clădiri existente, cât și realizarea unor construcții noi.

amenajări în construcții existente:

 • în sala de mașini
 • în corpul intermediar
 • în sala de cazane.

realizarea unor construcții noi:

 • extindere sală mașini
 • extindere corp intermediar
 • realizarea unor gospodării de cocs, de calcar, de zgur și cenușă, care includ benzi de alimentare, turnuri de deversare, de preluare, silozuri, depozite, stații de concasare, stații electrice

Lucrările de arhitectură prevăzute atât la clădirile existente, cât și cele aferente clădirilor noi, au avut ca scop crearea unor condiții optime de exploatare, precum și încadrarea spațiilor în cerințele normativelor în vigoare din punct de vedere al situațiilor de urgență, determinate de incendii și pentru securitatea și sănătatea în muncă.

Servicii oferite:

 • proiectant general (documentații pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor, proiect tehnic, documentații PAD/PAC, detalii de execuție, documentație As Built)
 • servicii de consultanță
 • asistență tehnică la contractare și execuție
 • urmărirea comportării în timp a construcț

Performanțe tehnice estimate:

 • Total Ac = 6.230,00 mp
 • Total Ad = 17.890,00 mp
 • Total V = 150.000,00 mc.

Categoriile de importanță ale construcțiilor sunt: B (deosebită) și C (normală).
Clasele de importanță ale construcțiilor sunt: I și II.
Categoriile de pericol de incendiu ale construcțiilor sunt: C, D și E.
Gradul de rezistență la foc al construcțiilor este II.

Țara și zona de amplasare:

România, orașul Ploiești, județul Prahova

Numele clientului:

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

Data demarării / finalizării proiectului (punere în funcțiune):

2006 – proiect în curs de derulare

 

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.