Instalații de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din SE Ișalnița

În vederea reducerii conținutului de bioxid de sulf (SO2) din gazele de ardere evacuate în atmosferă, rezultate din arderea combustibililor fosili (lignit) în cele două cazane de abur de 510 t/h aferente blocului energetic nr. 8 (315 MWel) din S.E. Ișalnița, se va monta o instalație de desulfurare a gazelor de ardere (IDG) de tip umed, folosind ca substanță absorbantă suspensia de calcar.Instalația de tratare a gazelor de ardere (IDG) va reduce conținutul de dioxid de sulf (SO2) din gazele de ardere evacuate în atmosferă, limita maximă a emisiilor de SO2 în gazele de ardere fiind următoarea:

  • maxim 200 mg/Nm3 , atunci când combustibilul utilizat este 100% cărbune (lignit);
  • maxim 185 mg/Nm3 , atunci când combustibilul utilizat este compus din 90% lignit și 10% gaz natural (în gaz uscat cu maxim 6% O2).

La baza elaborării Caietului de sarcini care a stat la baza licitației internaționale organizate de SC CE Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova au stat studiile se fezabilitate elaborate de ISPE București (SF bloc 8 în anul 2008, SF bloc 7 în anul 2009). Execuția lucrărilor de proiectare, construcții și montaj a fost atribuită Consorțiului format din firmele Babcock Noell GmbH, Germania și SC Romelectro S.A. România.

ISPE participă la elaborarea documentației pentru avize și acorduri solicitate de autorități și a documentației de proiectare necesare în calitate de subcontractor al firmei Romelectro.

Servicii oferite:

  • documentații pentru toate avizele si acordurile solicitate de autorități
  • proiect tehnic
  • detalii de execuție
  • documentație „as-built”
  • proiect de urmărirea comportării construcțiilor
  • referate la terminarea execuției lucrărilor
  • referate la terminarea lucrărilor de punere in funcțiune
  • instrucțiuni cadru de exploatare

Țara și zona de amplasare:

S.E. Ișalnița parte a Complexului Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova, este amplasată în județul Dolj, localitatea Ișalnița, Str. Mihai Viteazu, nr. 101, la 10 Km nord-vest de municipiul Craiova, paralel cu drumul european E 70, Craiova-Turnu Severin.

Numele clientului/beneficiarului/Investitorului:

Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova

Data demarării / finalizării proiectului (punere in funcțiune):

Data demarării lucrărilor de proiectare: 18 August 2011
Data finalizării lucrărilor de proiectare: Iunie 2014

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.