1949

ISPE Institutul de Studii și Proiectări Energetice este partenerul dumneavoastră strategic în dezvoltarea proiectelor de investiții

ISPE Servicii energie

Producerea energiei electrice și termice

Ca lider în domeniul consultanței și ingineriei energetice din România, dezvoltăm proiecte în diverse subsegmente de piață.

Centrale termoelectrice / CTE

Centrale de cogenerare (producerea combinată de energie electrică și termică) – CET

 • ·Centrale termice / CT
 • ·Sisteme tehnologice mecanice:

Echipamente termomecanice principale, auxiliare și conexiunile

dintre acestea

–Echipamente termoenergetice (Turbine cu gaz și abur, motoare

termice cu gaze, motoare Diesel, cazane cu abur, recuperatoare de

căldură, cazane de apă fierbinte).Sisteme electrice și de automatizare:

 • sisteme de înaltă tensiune
 • ·instalații de alimentare a consumatorilor proprii din centrale
 • ·sisteme de distribuție de medie, joasă tensiune și curent continuu
 • sisteme de conducere proces DCS, PLC sau clasic
 • surse de energie electrică
 • ·sisteme de conexiuni electrice
 • ·sisteme de supraveghere a emisiilor și emisiilor poluante
 • ·subsisteme operare-supraveghere / reglare / comandă / protecție / ghid operator
 • ·sisteme de mentenanță / diagnoză / documentare
 • ·sisteme de curenți slabi și telecomunicații
 • ·sisteme IT de management


Sisteme auxiliare:

 • ·sisteme de management a apelor industriale
 • ·instalații de menținere/intreținere a calității aerului (desulfurare, electrofiltre, arzătoare cu NOx redus)
 • ·sisteme de management deșeuri industriale solide (evacuare/transport)
 • ·gospodării de combustibil solid și lichid
 • ·sisteme de alimentare cu combustibil gazos
 • ·instalații de producere a H2
 • ·instalații de aer comprimat tehnologic și instrumental


Transportul și distribuția energiei electrice

 • Sisteme de transport: linii electrice aeriene și subterane, LEA
 • Stații electrice de transport și distribuție:

·   de transformare și conexiune ale SEN

·   de racord la SEN a CTE, CET, CHE si CNE, a centralelor eoliene și a

altor consumatori.

 • Instalații de compensare a puterii reactive
 • Instalații de protecție prin relee și automatizări aferente stațiilor și centralelor electrice, la tensiuni de 6–750kV
 • Instalații de conducere prin dispecer
 • Sisteme și instalații de comandă, interblocaj, semnalizare, masură, sincronizare, contorizare
 • Sisteme de telecomunicații și dispecer
 • Automatică și informatică de sistem (Sistem SCADA).


Resurse energetice regenerabile

 •  ·Energie eoliană
 • ·Biomasă forestieră și agricolă
 • ·Energie solară
 • ·Proiecte de valorificare deșeuri
 • ·Energie geotermală
 • Biogaz

Proiecte de eficiență energetică industrială

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.