Reparație capitală și modernizare celule 110 kV și 220 kV – Stația FAI 220/110/20/6 kV

Stația 220/110 kV FAI reprezintă un nod energetic important, având în vedere funcțiile ei multiple, cum ar fi asigurarea injecției de putere din rețeaua zonală de transport în rețeaua de distribuție a municipiului Iași, distribuția la consumatori a puterii debitată din rețeaua de transport și sursele locale, și reprezintă, împreună cu stația 220/110 kV Munteni,… Continue reading Reparație capitală și modernizare celule 110 kV și 220 kV – Stația FAI 220/110/20/6 kV

Published
Categorized as Portofoliu

Reconstrucția Centralei de Cogenerare a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.

Investiția este necesară pentru a se asigura consumul de energie electrică și căldură al platformei petrochimice Lukoil-Teleajen.În prima etapă, se prevede instalarea unui grup energetic de condensație și priză având puterea de 32 MW, care, pentru început, va fi alimentat cu abur din cazanele existente, urmând ca în etapa a doua să se prevadă și… Continue reading Reconstrucția Centralei de Cogenerare a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.

Published
Categorized as Portofoliu

Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare

Cele două proiecte elaborate de ISPE cuprind: 1. Realizarea a cca. 7 km rețele de canalizare și cca.1,5 km rețele de alimentare cu apă pentru 20 de străzi din zona Ion Creangă, sectorul 2, Bucureș Rețelele de apă au fost realizate din tuburi de polietilenă de înaltă densitate, iar rețelele de canalizare au avut diametre… Continue reading Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare

Published
Categorized as Portofoliu

Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Porțile de Fier și valorificarea lui ca produs turistic

Obiecte de Patrimoniu: fortificația medievală – sec. XIII – XV termele romane – sec. II – VI e.n. castrul Drobeta – sec. II – VI e.n. podul lui Traian –sec. II ruinele bisericii medievale – sec. XIII – XIV.   Proiectul a parcurs următoarele faze: reabilitarea substructurii clădirii Muzeului Regiunii Porțile de Fier (suprafață totală… Continue reading Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Porțile de Fier și valorificarea lui ca produs turistic

Published
Categorized as Portofoliu

Instalații de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din SE Ișalnița

În vederea reducerii conținutului de bioxid de sulf (SO2) din gazele de ardere evacuate în atmosferă, rezultate din arderea combustibililor fosili (lignit) în cele două cazane de abur de 510 t/h aferente blocului energetic nr. 8 (315 MWel) din S.E. Ișalnița, se va monta o instalație de desulfurare a gazelor de ardere (IDG) de tip… Continue reading Instalații de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din SE Ișalnița

Published
Categorized as Portofoliu

CTE Rovinari – Instalație de desulfurare umedă a gazelor de ardere

CET Rovinari este una dintre cele mai mari centrale termoelectrice din România și a fost pusă în funcțiune între 1976-1979. CTE Rovinari este o centrală care funcționează în regimul de bază al sistemului național energetic având o capacitate nominală instalată de 1320 MWe. Datorită localizării strategice a CTE Rovinari în mijlocul carierelor de lignit Rovinari,… Continue reading CTE Rovinari – Instalație de desulfurare umedă a gazelor de ardere

Published
Categorized as Portofoliu

Conectarea la rețeaua electrică a Proiectelor Parcurilor Eoliene Fălciu și Ivești

În conformitate cu Avizele Tehnice de Racordare emise pentru CEE Fălciu 1 și 2, cu o capacitate de 108 MW, aparținând SC Sorgenia SRL și CEE Ivești cu o capacitate de 300 MW, aparținând SC Prowind Windfarm Ivești SRL, aceste parcuri eoliane se vor racorda la SEN printr-o stație electrică comună care se va construi… Continue reading Conectarea la rețeaua electrică a Proiectelor Parcurilor Eoliene Fălciu și Ivești

Published
Categorized as Portofoliu