Servicii Publice

 • Sisteme centralizate de alimentare cu căldură și apă caldă menajeră / sisteme moderne de termoficare (sursă-rețea-consumator):
  • Surse – centrale de cogenerare, trigenerare sau centrale termice
  • Rețele de transport și distribuție
  • Pompe de căldură, acumulatoare de căldură, recuperatoare de căldură
  • Puncte termice și module termice
  • Sisteme de conducere prin dispecer
  • Sisteme de monitorizare.
 • Sisteme de management a apelor:
  • Puțuri de apa sau prize de suprafață
  • Stații de potabilizare a apei
  • Stații de alimentare cu apă de incendiu
  • Stații de tratare ape uzate industriale și menajere
  • Rezervoare de înmagazinare
  • Stații de pompare si rețele de distribuție
  • Sisteme de canalizări industriale / pluviale
  • Sisteme de răcire a apei industriale (cicuit, stații de pompare, turnuri de răcire)
  • Sisteme de management a deșeurilor (colectare, depozitare, recuperare și valorificare, incinerare).
 • Managementul utilizării terenului / Gestiunea terenurilor:
  • Amplasare obiective , amenajare terenuri și sistematizare a rețelelor/fluxurilor tehnologice
  • Lucrări de geodezie, topografie si cadastru industrial, urban si agricol, expropieri
  • Amenajări spații verzi, zone protecție vegetală, parcări
  • Protecție impotriva inundațiilor (regularizări de râuri, corecția albiilor/torenților, canale de gardă, drenaje, îndiguiri, trepte de cădere etc.).
 • Sisteme de telecomunicații si curenți slabi, sisteme speciale de prevenire și acțiune împotriva dezastrelor
 • Sisteme integrate de monitorizare și sisteme SCADA la nivel municipal și zonal
 • Sisteme de alimentare cu energie electrică
 • Sisteme de alimentare cu gaze naturale