Servicii de consultan?? pentru reducerea polu?rii în termocentrala Turceni

Written by dragos on . Posted in PM_2012

ISPE face parte din asocierea creat? cu firma TEPSCO titular? a contractului ?i firma LAHMAYER pentru implementarea unor instala?ii de desulfurare a gazelor de ardere la 4 blocuri din CTE Turceni. Solutia tehnic? const? în montarea câte unui absorber la fiecare bloc, precum ?i a unei instala?ii comune de pregatire a laptelui de calcar ?i a instalatiei de ob?inere a gipsului uscat ?i depozitarea acestuia în vederea utiliz?rii în construc?ii.

Gazele de ardere cu o concentra?ie ridicat? de SO2 (5600 mg/Nm3 la 6% O2 în stare uscat?), cu ajutorul ventilatoarelor suplimentare de gaze sunt împinse in absorbere unde intr? în reac?ie cu laptele de calcar, rezultând gaze curate ce sunt evacuate pe co?ul montat pe absorbere ?i ca produs secundar gipsul în stare umed? ce se evacueaz? la depozitul de zgur? ?i cenu?? sau ghips în stare uscat? ce se va utiliza în construc?ii.

Tot procesul este condus dintr-o camera de comand? comun? pentru cele 4 blocuri.

Servicii oferite:

  • analiza studiilor de fezabilitate intocmite de ISPE ?i firma SAPROF din Japonia;
  • documenta?ii de precalificare a contractorului în conformitate cu cerin?ele b?ncii finan?atoare IBIC Japonia;
  • inginerie de baz? pentru implementare instala?ie;
  • caiete de sarcini;
  • negocieri cu firmele participante la licita?ie;
  • urm?rire lucr?ri pe perioada execu?iei;
  • consultan?? tehnic?.

Performan?e tehnice estimate:

Instala?ia va realiza:

  • concentratia de SO2 la ie?irea din co? de 200 mg/Nm3 la 6% O2 uscat;
  • disponibilitate peste 98%;
  • reducerea concentra?iei de pulberi din gazele de ardere.

?ara ?i zona de amplasare:

România, Complex Energetic Oltenia, Sucursala Turceni, ora? Turceni

Numele clientului/Beneficiarului/Investitorului:

SC Complexul Energetic Oltenia, Sucursala Electrocentrale Turceni SA

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere în func?iune):

Unitatea 4 ?i respectiv 5 au fost puse în func?iune în iunie 2011 ?i au trecut testul de performan??. Unitatea 3 s-a pus în func?iune în decembrie 2012.