Buletinul ISPE

Inițiată și promovată de specialiștii ISPE începând cu anul 1957, Buletinul ISPE abordează în paginile ei probleme majore ale energeticii românești prin articole care subliniază aportul ISPE, gândirea și efortul specialiștilor noștri la rezolvarea acestora.Lucrările publicate în revistă au fost prezentate în cadrul manifestărilor tehnico-științifice la care ISPE a participat sau constituie rezultatele obținute, ca urmare a colaborării cu diverse instituții din țară și străinătate.

Ultimul Număr:


nr.2 / 2013

Arhivă:


nr. 1/ 2013

nr. 1/ 2012

nr. 2/ 2012

nr. 3/ 2012

nr. 4/ 2012

Colegiul de redacție:

  • Dr. ing. Luminița Elefterescu – redactor șef
  • Ing. Alexandra Ignat
  • Ing. Anca Bardici
  • Dr.ing. Daniel Bisorca
  • Ing. Andreea Laura Radu
  • Secretar de redacție: Teodora Stănescu
  • Traducere limba engleză: Doina Târnoveanu
  • Tehnoredactare: Biroul Informare Documentare

Redacția:

ISPE – Biroul Informare Documentare
B-dul Lacul Tei, nr 1-3, sector 2, București
Tel: 021 206 11 57, 021 206 10 11
Fax: 021 210 23 34
E-mail: bid@ispe.ro