Infrastructură

  • Sisteme centralizate de alimentare cu căldură și apă caldă menajeră / sisteme moderne de termoficare (sursa-rețea-consumator):
   • surse – centrale de cogenerare, trigenerare sau centrale termice
   • rețele de transport și distribuție, pompe de căldură, acumulatoare de căldură, recuperatoare de căldură
   • puncte termice și module termice
   • sisteme de conducere prin dispecer
   • sisteme de monitorizare.
  • Sisteme de management a apelor:
   • puțuri de apă sau prize de suprafață
   • stații de potabilizare a apei
   • stații de alimentare cu apă de incendiu
   • stații de tratare ape uzate industriale și menajere
   • rezervoare de înmagazinare
   • stații de pompare și rețele de distribuție
   • sisteme de canalizări industriale / pluviale
   • sisteme de răcire a apei industriale.
  • Sisteme de management a deșeurilor
  • Sisteme de telecomunicații și curenți slabi, sisteme speciale de prevenire și acțiune împotriva dezastrelor
  • Sisteme integrate de monitorizare și sisteme SCADA la nivel municipal și zonal
  • Sisteme de alimentare cu energie electrică
  • Sisteme de alimentare cu gaze naturale.
  • Plan general / Managementul utilizării terenului:
   • amenajarea optimă a terenului
   • căi de comunicare (drumuri, căi ferate, accese secundare, transport piese grele și agabaritice, căi de rulare etc.)
   • parcaje auto, spații verzi, perdele de protecție
   • lucrări de artă (poduri, platforme, taluze, rigole etc.)
   • sisteme de cântărire auto sau feroviară
   • topografie.