Evenimente

 • 23 October, 2013
  Invita?ie la prima conferin?? na?ional? CleanCOALTech 2013 UPB ?i  ISPE au deosebita pl?cere s? v? invite, vineri, 8 noiembrie 2013, la Conferin?a National? „CleanCOALTech 2013” cu tema „Tehnologii curate de ardere ...
 • 14 October, 2013
  SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din România) organizeaz? în perioada 23 – 25 octombrie 2013, la Sinaia, Conferin?a Na?ional? ?i Expozi?ia de Energetic? – CNEE 2013. La acest eveniment ISPE este co-organizator, ...
 • 26 April, 2013
  Mar?i, 23 aprilie, a avut loc la sediul ISPE din Bucure?ti, Amfiteatrul “Martin Bercovici”, evenimentul “Turbine pe Gaz Hitachi – solu?ii eficiente pentru generarea energiei electrice ?i termice în România”, ...
 • 28 March, 2013
  Abordarea integrat? a solu?iilor tehnice inovatoare pentru decarbonizarea economiei na?ionale reprezint? un obiectiv de interes major pe termen mediu ?i lung.În acest context, recent înfiin?atul Minister al Mediului ?i Schimb?rilor ...
 • 28 March, 2013
  Vineri, 15 februarie 2013, a avut loc la sediul ISPE evenimentul de informare ” Info Day IEE România”. La eveniment au participat peste 90 de speciali?ti, reprezentând 60 de organiza?ii ...
 • 28 March, 2013
  În perioada 21-23 noiembrie a avut loc la Sala Palatului cea de-a V-a edi?ie a Târgului Interna?ional pentru Energie Regenerabil? ?i Eficien?? Energetic? RENEXPO South – East Europe 2012, organizat ...
 • 28 March, 2013
  ISPE este client GRAITEC înc? din anul 2000, dar în vara aceasta ISPE a achizi?ionat licen?e suplimentare ADVANCE Steel ?i ADVANCE Design. Pentru o utilizare cât mai eficient? ?i productiv? a ...
 • 28 March, 2013
  În perioada 24-26 octombrie 2012, a avut loc la Sinaia “Al IX-lea Simpozion Na?ional de Informatic?, Automatiz?ri ?i Telecomunica?ii în Energetic? – SIE 2012”.Manifestare ?tiin?ific? initiat? ?i promovat? de SIER ...
 • 28 March, 2013
  În data de 27 septembrie a avut loc la sediul ISPE din Bucure?ti, Amfiteatrul “Martin Bercovici”, Seminarul cu tema “Turbine aeroderivative pe gaz pentru generarea eficient? ?i rapid? a energiei ...