Invita?ie la prima conferin?? na?ional? CleanCOALTech 2013

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Invita?ie la prima conferin?? na?ional? CleanCOALTech 2013

UPB ?i  ISPE au deosebita pl?cere s? v? invite, vineri, 8 noiembrie 2013, la Conferin?a National? „CleanCOALTech 2013” cu tema „Tehnologii curate de ardere a combustibililor fosili”.

Evenimentul va demara la ora 09.00 ?i se va desf??ura la sediul Universit??ii POLITEHNICA din Bucure?ti, Biblioteca POLITEHNICA (corp nou), cam.II.3, et. 2, Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Sector 6.

Conferin?a Nationala „CleanCOALTech 2013” este organizat? de c?tre Universitatea Politehnica din Bucure?ti, în colaborare cu Institutul de Studii ?i Proiect?ri Energetice ?i cu Comitetul Na?ional Român pentru Consiliul Mondial al Energiei, sub patronajul Academiei Oamenilor de Stiin?? din România.

Rug?m consulta?i agenda evenimentului si prezentarea pe scurt a proiectului .

In speran?a c? ve?i r?spunde afirmativ invita?iei noastre, avem convingerea c? prezen?a dumneavoastr? va contribui la cre?terea prestigiului ?i impactului acestei ac?iuni, ?i v? asigur?m de deosebita noastr? considera?ie.

Echipa proiectului CleanCOALtech

Pentru informatii suplimentare contactati vtanasiev@gmail.com