Avize și autorizații

 • Documentații specifice IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării) – autorizație integrată de mediu
 • Autorizație de funcționare
 • Aviz/Autorizație de mediu
 • Autorizație de gospodărire a apelor
 • Aviz sanitar
 • Aviz aeronautic
 • Aviz/Autorizație de racordare la rețeaua electrică etc.
 • Certificat de urbanism
 • Autorizarea Lucrărilor de Construcție (D.T.A.C.)
 • Autorizare de demolare – (D.T.A.D.)
 • Avize de urbanism (P.U.D., P.U.Z.)
 • Aviz Inspectoratul de Stat în Construcții
 • Aviz de comercializarea producției de energie electrică
 • Aviz de Securitate la Incendiu – I.S.U.