Certificări

ISPE Proiectare și Consultanță are stabilit, documentat și implementat un sistem de Management Integrat al calității, mediului, securității informației, și sănătății și securității în muncă, care este menținut și a cărui eficacitate o îmbunătățește continuu, în conformitate cu standardele de referință. Conducerea ISPE a desemnat Departamentul Sistem de Management Integrat cu responsabilitatea evaluării independente a sistemului de management integrat. Angajamentul conducerii se regăsește în Angajamentul conducerii privind sistemul de management integrat. Acest departament, ca entitate organizatorică, este responsabil pentru evaluarea independentă a eficienței sistemelor de:

Calitate

ISPE lucrează în sistem de asigurarea calității din 1979, o dată cu începerea proiectării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Din 1995 ISPE a implementat un sistem de asigurare a calității bazat pe standardul SR EN ISO 9001, aplicat proiectelor pentru obiective energetice, ISPE aflându-se pe lista furnizorilor de produse și servicii pentru RENEL, certificat începând cu 1996 de TÜV BAYERN, ulterior TÜV SÜD. In anul 2014 ISPE a solicitat serviciile firmei TÜV Rheinland, cod certificat 011001331891. Conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Calității.

Pentru domeniul nuclear ISPE are autorizare CSEN începând cu anul 1983 si CNCAN începând cu anul 1990, în baza cerințelor formulate de legea Nr.111 și a normelor CNCAN specifice NMC-02, NMC-05 și NMC-12 Lista unităților autorizate de către CNCAN

Mediu

Sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 104 1331891

Conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Mediului.

Securitatea Informației

ISPE aplică prevederile standardului SR ISO/CEI 27001 în conformitate cu obiectivele de control și măsurile de securitate din cadrul Sistemului de Management al Securității Informației implementat în anul 2011 având certificare TÜV Rheinland nr. TRR 129 21105

Conform cerințelor standardului SR ISO/CEI 27001:2018 Declarația de Politică în Domeniul Securității Informației.

Sănătate și securitate în muncă

Sistem de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001, implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 213 1331891

Conform cerințele standardului SR ISO 45001:2018 Declarația de Politică în Domeniul Sănătății în muncă.

Managementul Riscului

Începând cu anul 2017 ISPE a implementat un sistem de Management al Riscului

Conform cerințelor standardului SR EN ISO 31000:2010 Declarația de Politică ȋn Domeniul Managementului Riscului

Alte certificări / autorizări / acreditări tehnice pentru studii, proiectare, consultanță, verificare, avizare, evaluare, auditare

Nr. Document Expira   Denumire document / certificat
1 CA_12/2020 06.05.2025 Certificat de acceptare pt desfășurarea activității in zona controlata_CNCAN_CA 012
2 Nr. 19-054/06.12.2019 05.12.2021 CNCAN – Proiectare, asistenta tehnica, consultanta in domeniul nuclear
3 Nr.152/4/09.03.2020 12.12.2022 CNE CERNAVODA – Raport de calificare
4 Ff nr. 622 din 30.10.2019 30.10.2022 ANIF – Îmbunătățiri funciare
5 652 – 22 03 2019 21.13.2022 ANRE – Autorizație auditor energetic
6 14483 – 22 04 2019 nelimitat cu verificare periodica ANRE – Atestat 14483_22 04 2019 tip D1 – proiectare LEA, linii electrice subterane
7 14484 – 22 04 2019 nelimitat cu verificare periodica ANRE – Atestat 14484_22 04 2019 tip E1 – proiectare trafo, stații el, instalații el din centrale electrice
8 IISCIR PT-NSCP1 23.05.2021 Autorizare ISCIR PT-NSCP1-2008-1 Proiectare montare, sisteme componente având clasa nucleara
9 RO-B-J nr. 1479 03.06.2024 Autorizare ANCPI – pentru lucrări de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României in clasa II
10 IGSU – A nr. 9401 18.10.2019 Nedeterminat IGSU – Proiectarea sistemelor si instalațiilor de limitare, si stingere a incendiilor
11 IGSU – A nr. 9402 18.10.2019 Nedeterminat IGSU – Proiectare a sistemelor şi instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu
12 IGSU – A nr. 9403 18.10.2019 Nedeterminat IGSU – Proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat