Certificări

ISPE are stabilit, documentat și implementat un sistem de Management Integrat al calității, mediului, securității informației, și sănătății și securității ocupaționale, care este menținut și a cărui eficacitate o îmbunătățește continuu, în conformitate cu standardele de referință.Conducerea ISPE a desemnat Departamentul Sistem de Management Integrat cu responsabilitatea evaluării independente a sistemului de management integrat.Angajamentul conducerii se regăsește în Angajamentul conducerii privind sistemul de management integrat Acest departament, ca entitate organizatorică, este responsabil pentru evaluarea independentă a eficienței sistemelor de:

Calitate

ISPE lucrează în sistem de asigurarea calității din 1979, o dată cu începerea proiectării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Din 1995 ISPE a implementat un sistem de asigurare a calității bazat pe standardul SR EN ISO 9001, aplicat proiectelor pentru obiective energetice, ISPE aflându-se pe lista furnizorilor de produse și servicii pentru RENEL, certificat începând cu 1996 de TÜV BAYERN, ulterior TÜV SÜD. In anul 2014 ISPE a solicitat serviciile firmei TÜV Rheinland, cod certificat   01 100 1331891

Conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Calității .

Pentru domeniul nuclear ISPE are autorizare CSEN începând cu anul 1983 si CNCAN începând cu anul 1990,
în baza cerințelor formulate de legea Nr.111 și a normelor CNCAN specifice NMC-02, NMC-05 și NMC-12.
Lista unităților autorizate de către CNCAN

Mediu

Sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 104 1331891

Conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015 Declarația de Politică în Domeniul Mediului.

Securitatea Informației

ISPE aplică prevederile standardului SR ISO/CEI 27001 în conformitate cu obiectivele de control și măsurile de securitate din cadrul Sistemului de Management al Securității Informației implementat în anul 2011 având certificare TÜV Rheinland  nr. TRR 129 21105

Conform cerințelor standardului SR ISO/CEI 27001:2013 Declarația de Politică în Domeniul Securității Informației.

Sănătate și securitate ocupațională

Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale conform BS OHSAS 18001:2007, implementat în anul 2011, având certificare TÜV Rheinland nr. 01 213 1331891

Conform cerințele standardului BS OHSAS 18001:2007 Declarația de Politică în Domeniul Sănătății Ocupaționale.

Managementul Riscului

Începând cu anul 2017 ISPE a implementat un sistem de Management al Riscului

Conform cerințelor standardului SR EN ISO 31000:2010 Declarația de Politică ȋn Domeniul Managementului Riscului

Alte certificări / autorizări / acreditări tehnice pentru studii, proiectare, consultanță, verificare, avizare, evaluare, auditare

Nr. 6904

02.12.2002

ANEVAR – Certificat de membru ISPE S.A.
Nr. 10487

20.10.2014

20.10.2019 ANRE – Atestat pentru desfășurarea activităților de proiectare de tip Bp, C1B, D1, E1 (proiectare instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale 0.4kV, linii electrice aeriene 0.4-110kV, posturi de transformare, linii electrice aeriene 110-400kV, linii electrice subterane 110-220kV, stații electrice aferente centralelor).
Nr. 205/2011

2011

ARA – Certificat de membru 2011 – Asociația Română a Apei
Nr. 13

01.07.2005

ARIC – Certificat de membru ISPE S.A.
Nr. 117/DEE

15.03.2014

15.03.2019 ANRE AUTORIZAȚIE DE AUDITOR ENERGETIC CLASA II COMPLEX
Nr. DP15611

01.07.2015

01.07.2018 ANRE – Autorizație proiectare instalații de gaze naturale cu presiune mai mică de 6bar.
Nr. 15-043

06.12.2015

05.12.2017 CNCAN – Autorizație pentru Sistemului de Management al Calității în domeniul Nuclear pentru activități de proiectare, asistenta tehnică, consultanță, depoluare, reabilitare, depozite deșeuri radioactive minereuri Uraniu sau Toriu, dezafectare instalații aferente reactoarelor nucleare în domeniul nuclear – clasic.
CA 07/2015

21.04.2015

20.04.2020 CNCAN – Certificat de acceptare pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare. Colectare date, asistentă tehnică la punere in funcțiune, probe, montaj, recepție lucrări, urmărirea comportării construcțiilor – parte clasica, urmărire vibrații turbogenerator.
NR. Ff 222

22.10.2016

22.10.2019 MADR Certificat de atestare studii, proiecte, lucrări topo – îmbunătățiri funciare,
Ser.A nr.2136

04.05.2012

nedeterminat MAI (ISU) – Certificat de atestare pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
Ser.A nr.2141

04.05.2012

nedeterminat MAI (ISU) – Certificat de atestare pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
Ser.A nr.259

17.11.2015

nedeterminat MAI (ISU) – Autorizație Proiectare Instalații de  evacuare a fumului și gazelor fierbinți
Nr. 38

18.11.2014

18.11.2019 MMSC – Certificat de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului
Nr. 117

17.12.2015

17.12.2018 MMAP – Certificat de atestare pentru întocmire studii de gospodărire a apelor, obținere aviz / autorizație de gospodărire a apelor
Nr.152/2 FRZI 17-925-2

03.03.2017

03.03.2020  Raport calificare CNE CERNAVODA
01 100 1331891

07.03.2017

06.03.2020 TÜV Rheinland – Certificat pentru Sistemul de Management al Calității – SR EN ISO 9001Ș2015
TRR 129 21105

19.03.2017

18.03.2020 TÜV Rheinland – Certificat pentru Sistemul de Management al Securității Informației – SR ISO/CEI 27001:2013
01 104 1331891

07.03.2017

02.03.2020 TÜV Rheinland – Certificat pentru Sistemul de Management de Mediu – SR EN ISO 14001:2015
01 213 1331891 09.04.2017 08.04.2020 TÜV Rheinland – Certificat pentru Sistemul de Management de Sănătate și Securitate Ocupațională – BS OHSAS 18001:2007