Istoric

De la constituirea companiei cu 63 de ani în urmă, Institutului de Studii și Proiectări Energetice și-a câștigat renumele de marcă a energeticii românești, grație activității susținute și constante în domeniul de activitate, a politicilor de firmă adaptate continuu la schimbarile contextuale, a excepționalului capital uman și a specialiștilor care și-au adus contribuția pe tot parcursul existenței ISPE.Succesiunea istorică a directorilor generali ai ISPE, de la înființare până în prezent, adună nume ale unor personalități marcante în domeniul energiei:

Acad. prof. dr. ing. Martin Bercovici 1949 – 1952
Prof. ing. Constantin Dinculescu 1952 – 1953
Ing. Adrian Grigoriu 1953 – 1954
Ing. René Ernest 1954 – 1955
Ing. Alexandru Nisim 1955
Prof. dr. ing. Florin Iorgulescu 1955 – 1958
Dr. ing. Nicolae Armencoiu 1958 – 1961
Ing. Octavian Groza 1961 – 1963
Prof. dr. doc. ing. Vasile Nitu 1963 – 1973
Dr. ing Nicolae Armencoiu 1973 – 1985
Ing. Alexandru Hristoforov 1985 – 1986
Ing. Nicolae Mănescu 1986
Dr. ing. Mihai Pop 1986 – 1990
Ing. Mircea Tarța Arsene 1990 – 1992
Prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu 1992 – 2014
Ing. Ion Eduard Chițescu 2014 – prezent

Numele institutului se datorează primului său director general, acad. Martin Bercovici. Privatizarea firmei s-a realizat sub conducerea prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu.

Istoria pe scurt:

 • 1949 – Pe 3 martie se înființează Institutul de Studii și Proiectări Energetice – ISPE, prin preluarea unui număr din salariații Companiei Generale de Gaz și Electricitate
 • 1959 – Este îndeplinită prima misiune istorică, aceea de proiectant general al Sistemului Energetic Național
 • 1963 – Se înființează Sucursala ISPE Timișoara; Un departament din ISPE se desprinde și devine Institutul de Studii și Proiectări Hidrotehnice – ISPH
 • 1969 – Este inaugurat actualul sediu din București
 • 1996 – Pe 4 iulie ISPE se desprinde de RENEL și devine societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat
 • 1998 – Pe 2 aprilie devine companie independentă cu capital 100% privat, autohton
 • 1999 – ISPE aniversează 50 de ani de activitate, eveniment ce a reunit peste 700 de invitați
 • 2001 – ISPE reconsideră strategia de piață abordând segmente noi : mediu, infrastructură și dezvoltarea activităților de consultanță
 • 2006 – Romelectro, www.romelectro.ro , dezvoltator de proiecte, investitor și contractor general devine acționar majoritar al ISPE
 • 2009 – ISPE aniversează 60 ani de activitate
 • 2011 – ISPE trece la o tehnologie de proiectare superioară, utilizând platforme de lucru consacrate pe plan internațional și o metodologie/standard de lucru proprie firmei.
 • 2018 – Pe 11 decembrie ISPE a finalizat un proces de preluare parțială atunci când majoritatea activelor sale și întreaga valoare a mărcii (contracte de afaceri, experți, logo etc.) au fost transferate unei noi societăți ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ SA; noul ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ SA moștenește cu mândrie 70 de ani de activitate neîntreruptă și valoarea mărcii ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice (istorie, referințe, experți, know-how și abilități).