Mediu

Vă oferim soluții complexe pentru rezolvarea problemelor de mediu din sectorul public și privat, din țară și de peste hotare:

Calitatea aerului

 • Modelarea matematică a dispersiei substanțelor poluante în atmosferă
 • Utilizarea celor mai performante tehnologii (BAT – Best Available Technologies)
 • Sisteme de reducere a emisiilor de substanțe poluante și de monitorizare a poluării atmosferei.

Calitatea apei

 • Regularizarea cursurilor de apă
 • Managementul apei potabile
 • Evacuarea apelor uzate
 • Depozitarea zgurii și cenușii
 • Eliminarea/tratarea surplusului de apă precum și depozitarea sterilului minier
 • Managementul calității apei
 • Tratarea chimică a apei industriale (pretratare, demineralizare) și a apelor uzate menajere și industriale.

Strategii naționale

Consultanță instituțională

Schimbări climatice

Captarea CO2 și stocarea geologică

Situri contaminate

 • Investigarea sitului și măsuri de remediere:
  • evaluarea stării mediului înconjurător în situl analizat
  • investigarea și managementul sitului
  • dezafectare/demolare
  • decontaminare și remediere
  • excavare, transport, eliminare sau depozitare sol contaminat)
  • închiderea sitului.
 • Managementul sistemului de remediere al construcțiilor:
  • construcții în acord cu mediul înconjurător
  • redarea terenurilor în circuitul natural
  • ghid privind instalarea, funcționarea și mentenanța sistemului de remediere
  • soluții pentru dezafectare/demolare și decontaminare).

Managementul deșeurilor

 • Stații de transfer
 • Unități de recuperare a materialelor
 • Incineratoare
 • Instalații de tratare chimică a depozitelor ecologice
 • Sisteme de management al deșeurilor (stații de transfer, unități de recuperare a materialelor)
 • închidere depozite neconforme.