Energie

Ca lider în domeniul consultanței și ingineriei energetice din România, dezvoltăm proiecte în diverse subsegmente de piață.

Producerea energiei electrice și termice

 • Centrale termoelectrice / CTE
 • Centrale de cogenerare (producerea combinată de energie electrică și termică) – CET
  • Centrale termice / CT
  • Sisteme tehnologice mecanice:
   • – Echipamente termomecanice principale, auxiliare și conexiunile dintre acestea
   • – Echipamente termoenergetice (Turbine cu gaz și abur, motoare termice cu gaze, motoare Diesel,
    cazane cu abur, recuperatoare de căldură, cazane de apă fierbinte).
 • Sisteme electrice și de automatizare:
  • sisteme de înaltă tensiune
  • instalații de alimentare a consumatorilor proprii din centrale
  • sisteme de distribuție de medie, joasă tensiune și curent continuu
  • sisteme de conducere proces DCS, PLC sau clasic
  • surse de energie electrică
  • sisteme de conexiuni electrice
  • sisteme de supraveghere a emisiilor și emisiilor poluante
  • subsisteme operare-supraveghere / reglare / comandă / protecție / ghid operator
  • sisteme de mentenanță / diagnoză / documentare
  • sisteme de curenți slabi și telecomunicații
  • sisteme IT de management.
 • Sisteme auxiliare:
  • sisteme de management a apelor industriale
  • instalații de menținere/intreținere a calității aerului (desulfurare, electrofiltre, arzătoare cu NOx redus)
  • sisteme de management deșeuri industriale solide  (evacuare/transport)
  • gospodării de combustibil solid și lichid
  • sisteme de alimentare cu combustibil gazos
  • instalații de producere a H2
  • instalații de aer comprimat tehnologic și instrumental.

Transportul și distribuția energiei electrice

 • Sisteme de transport: linii electrice aeriene și subterane, LEA
 • Stații electrice de transport și distribuție:
  • de transformare și conexiune ale SEN
  • de racord la SEN a CTE, CET, CHE si CNE, a centralelor eoliene și a altor consumatori.
 • Instalații de compensare a puterii reactive
 • Instalații de protecție prin relee și automatizări aferente stațiilor și centralelor electrice, la tensiuni de 6–750kV
 • Instalații de conducere prin dispecer
 • Sisteme și instalații de comandă, interblocaj, semnalizare, masură, sincronizare, contorizare
 • Sisteme de telecomunicații și dispecer
 • Automatică și informatică de sistem (Sistem SCADA).

Proiecte de eficiență energetică industrială

Resurse energetice regenerabile

 • Energie eoliană
 • Biomasă forestieră și agricolă
 • Energie solară
 • Proiecte de valorificare deșeuri
 • Energie geotermală
 • Biogaz.