Alte servicii

  • Managementul integrării proiectului până la finalizarea investiției
  • Elaborare de standarde și prescripții tehnice
  • Training personal client
  • Simulatoare de proces
  • Diseminarea informațiilor – organizare de evenimente tehnice pentru comunicarea rezultatelor unor proiecte derulate “Info Day” și/sau diseminarea informațiilor de interes pe probleme de protecție a mediului, schimbări climatice, etc.