Proiectare de bază și de detaliu

  Activitatea de proiectare se desfășoară la un nivel tehnologic performant, utilizând platforme de lucru consacrate pe plan internațional și metodologie/standard de lucru proprie firmei, ceea ce conferă o calitate deosebită proiectelor realizate, productivitate substanțial sporită și o colaborare mult mai eficientă cu clienții.

 • Proiectare la fazele de inginerie de bază și de detaliu cu sisteme software-suport performante ce permit proiectarea colaborativă în mediul 3D
 • Certificate de urbanism, Documentații Tehnice pentru Autorizarea Construcției (D.T.A.C.), Documentații Tehnice pentru Autorizare Demolări (D.T.A.D.)
 • Manuale de operare
 • Configurare și punere în funcțiune de sisteme digitale de tip SCADA, DCS, PLC
 • Programe complexe de retehnologizare și modernizare
 • Proiecte de implementare tehnologii ecologice – menținerea/îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, de implementare SER și racordarea la SEN a acestora
 • Proiecte complexe de reparații, întreținere și de reparații capitale
 • Proiecte urbanistice zonale și de detaliu – PUZ și PUD
 • Proiectare și Plastică arhitecturală
 • Proiecte pentru structuri de rezistență și consolidări
 • Tehnologii GIS și GPS pentru activități de cadastru
 • Proiectare sisteme de reducere a emisiilor de substanțe poluante
 • Documentații pentru dezafectare, demolare și valorificarea materialelor rezultate
 • Alegerea și implementarea sistemelor de monitorizare a poluării atmosferei.