Studii Tehnice si Financiare

  • Studii de oportunitate, de pre-fezabilitate și de fezabilitate
  • Studii de piață și planificare de afaceri
  • Studii de fundamentare și amplasament
  • Studii geologice, geotehnice și hidrologice
  • Studii de soluții tehnologice optime
  • Documentații specifice IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării) – autorizație integrată de mediu
  • Autorizații de funcționare, de mediu, de gospodărire a apelor, sanitar, aeronautic, de racordare la rețeaua electrică etc.
  • Comercializarea producției de energie electrică
  • Studii de eficiență și de racord la Sistemul Energetic Național.