Consultanță Instituțională

  • Studii de fundamentare a politicii energetice
  • Analiza siguranței în alimentare cu energie electrică și cu resurse primare – evaluarea costurilor și beneficiilor – soluții concrete dedicate
  • Analiza eficienței și durabilității / sustenabilității / raționalității cu care se utilizează resursele primare
  • Strategii, modele energetice și prognoze pentru SEN – consumul de energie, necesarul de energie, resursele / rezervele de combustibili, dezvoltarea pieței de energie
  • Planificarea sistemelor energetice și a rețelelor de energie electrică
  • Studii de dezvoltare cu costuri minime pentru strategia energetică la nivel național sau regional
  • Elaborarea de ghiduri și metodologii.