Consultanță Financiară

Consultanță economică și financiară

 • Accesarea fondurilor europene, sprijin în procesul decizional, corelarea și încadrarea proiectelor de investiții în planurile operaționale sectoriale (selectare programe, interfața cu operatorii intermediari, concept propunere de proiect, întocmire cerere de finanțare, etc.)
 • Sprijin în fundamentarea și susținerea în fața instituțiilor bancare/financiare a cererilor de împrumut pentru finanțarea obiectivelor de investiții
 • Alegerea surselor de finanțare pentru proiectele de investiții (plan de afacere, analiza capabilității finaciare a companiei, optimizarea surselor de finanțare)
 • Analiza schemelor de sprijin aplicabile noilor proiecte de investiții
 • Promovarea la finanțare a proiectelor de investiții apelând la mecanisme și scheme financiare adecvate de tipul JI – Joint Implementation, CDM – Clean Development Mechanism, etc.
 • Analize de eficiență economică și financiară
 • Determinarea limitelor de rentabilitate și clasarea pe piața de energie
 • Analiza comparativă a ofertelor financiare
 • Finanțarea proiectelor și analize cost-beneficiu
 • Modelare financiară
 • Negocierea comerciala a contractelor de:
  • vânzare a energiei electrice și/sau termice
  • achiziționare a combustibilului
  • exploatare și întreținere a instalațiilor tehnologice
  • inginerie, livrare și montaj al echipamentelor și instalatiilor tehnologice.
 • Asociere a partenerilor în diverse scheme (PF-Project Finance, PC-Project Company, JV-Joint Ventures, PPP-Public Private Partnership)
 • Evaluarea impactului social și economic
 • Analiza prețurilor și tarifelor precum și analiza financiară a riscurilor proiectului.

Consultanță financiară de mediu

 • Consultanță strategică privind ETS (Emission Trading Scheme) sprijin în vederea implementării schemei de comercializare a emisiilor de CO2 și dezvoltării metodologiei de alocare (industrii, guvern și alte agenții)
 • Evaluarea contribuției investiției la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Evaluarea impactului reglementărilor și a costurilor de conformare cu legislația de mediu.