Consultanță Tehnică

Consultanță tehnică propriu-zisă

 • Studii de fundamentare tehnică și economică a investiției
 • Analize de eficiență energetică, funcționale, de risc și sensibilitate
 • Proiecte tehnice
 • Caiete de licitație și specificații de licitație
 • Analiza comparativă a ofertelor tehnice, a soluțiilor de conectare a noilor surse la rețeaua Sistemului Electroenergetic Național (SEN), a proceselor și tehnologiilor dezvoltate
 • Optimizări de proces (consumuri de energie electrică/termică, consumuri de combustibil, fluxuri tehnologice)
 • Dimensionarea energetică a proiectului
 • Identificarea soluțiilor pentru conservarea energiei
 • Audit energetic al clădirilor și al proceselor tehnologice, conform reglementărilor ANRSC, ANRE și bilanțuri
 • Calcul structural: analize statice, de seismicitate, de răspuns forțat
 • Evaluări imobiliare și tehnice, precum și expertize tehnice
 • Urmărirea comportării în exploatare precum și în timp a construcțiilor
 • Asistență tehnică la montaj, punerea în funcțiune și pe perioada de garanție.

Consultanță tehnică de mediu

 • Analiza schimbărilor climatice la nivel local – regional, emisiile de gaze cu efect de seră (CO2, CO, NH3, NMVOC):
  • Scenarii și modelarea pieței de CO2 – evaluarea situației actuale și realizarea prognozelor pentru emisiile de GES
  • Evaluarea riscului privind GES
  • Inventarierea, monitorizarea și raportarea GES
  • Consultanță privind captarea CO2 și stocarea geologică
  • Determinarea ciclului de viață al CO2.
 • Strategii privind controlul poluării atmosferice
 • Inventarierea situației actuale și prognoza emisiilor de agenți poluanți cu ajutorul diferitelor soluții soft
  (ENPEP, DECADES)
 • Dezvoltarea și implementarea strategiilor și politicilor de mediu
 • Strategii locale și naționale privind managementul deșeurilor menajere, industriale, periculoase și spitalicești
 • Strategii integrate privind reducerea cantităților de deșeuri, în spiritul legislației în vigoare
 • Management integrat de mediu, sănătate și securitate a muncii și consultanță (EHS)
 • Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului (aer, apă, sol, zgomot, radiații) și măsuri de reducere
 • Bilanțuri de mediu
 • Politici și planificare
 • Managementul riscului:
  • Cercetare
  • Modelarea riscului și a consecințelor – soft specializat
  • Planificare pentru situații de urgență
  • Expertiza și dezvoltarea criteriilor de risc
  • Strategii integrate de control al riscului / Managementul siguranței proceselor
  • Investigarea condițiilor de asigurare a siguranței / securității
  • Evaluarea cantitativă și calitativă a riscului
  • Evaluarea riscului financiar
  • Factori umani
  • Riscul datorat schimbărior climatice.