Program de formare profesională continuă a adulților

Written by dragos on . Posted in Stiri

ISPE împreună cu Universitatea Politehnica București (UPB) au organizat, la finalul lunii noiembrie 2014, sesiunile de instruire CleanCOALtech cu tema „Tehnologii curate de ardere a cărbunelui”. Sesiunile de instruire au avut loc la Deva, județul Hunedoara și Novaci, județul Gorj și s-au adresat specialiștilor din cadrul sectorului energetic pe cărbune din România.

Prin cele 4 sesiuni de instruire organizate în cadrul Proiectului european Sistem educațional și de instruire pentru tehnologii curate de ardere a cărbunelui CleanCOALtech, fiecare derulate pe o durată de 2 zile pentru un grup de 25 de cursanți, ne-am propus să actualizăm și să îmbunătățim nivelul cunoștințelor specialiștilor (departamentele de exploatare, reparații-întreținere) și nespecialiătilor (experți din departamentele suport) din termocentralele pe cărbune în vederea utilizării eficiente și curate a resurselor autohtone de cărbune.

Lectorii de la UPB și ISPE au pregătit un curriculum corespunzător, astfel încât să fie parcurse toate tehnologiile de ardere curată a cărbunelui:

  • Surse de energie primară
  • Centrale convenționale cu abur (CCA)
  • Tehnologii de control a emisiilor în CCA
  • Arderea cărbunelui în CCA
  • Arderea combinată a cărbunelui și biomasei (co-firing)
  • Centrala cu ciclu combinat cu gazeificare integrată a cărbunelui (CCIG)

Programul de formare profesională continuă a adulților a reunit un număr de 100 de cursanți (75 de specialiști; 25 de nespecialiști) proveniți de la Complexul Energetic Oltenia, Complexul Energetic Hunedoara și CET Govora.

Pentru detalii suplimentare puteți consulta Agenda sesiune instruire DEVA și Agenda sesiune instruire NOVACI și Comunicatul de presa integral.

Deva-Session_closing

Deva-Session_Specialists_Day1

NOVACI-Session_Specialists-Day2

Deva-Session_Specialists_Day2-2

NOVACI-Session_opening

NOVACI-Session_Nonspecialists-Day2