Evaluarea riscurilor la transportul CO2 în proiectele de captare și stocare a CO2 (CO2TRACCS)

Written by dragos on . Posted in Stiri

Nr. contract: BS7-048/2011
Autoritatea contractant?: UEFISCDI în cadrul Black Sea ERA.NET

Parteneri:

 • National Technical University of Athens (NTUA) – Grecia (coordonator al consor?iului)
 • Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) – România
 • Technical University of Sofia (TUS) – Bulgaria
 • Middle East Technical University (METU) – Turcia

Date generale și obiectivele proiectului interna?ional:

Deoarece sectoarele de producere a energiei sunt bazate mai ales pe arderea combustibililor fosili, multe țări din regiunea Mării Negre sunt interesate de aplicarea tehnologiilor de captare și stocare (CCS) pentru reducerea emisiilor de CO2, inclusiv dezvoltarea de infrastructură de transport CO2 pe teritoriul lor. Deși tehnologia legată de transportul de CO2 este considerată a fi cunoscută de la activități similare (de exemplu, rețelele de conducte de gaze naturale), există considerații specifice de proiectare suplimentare și o serie de riscuri și pericole de importanță fundamentală, specifice pentru transportul CO2, care trebuie să fie investigate.

Proiectul de cercetare internațională urmărește să realizeze:

 • analiza termodinamică și modelarea CO2 pur și a amestecurilor sale cu alte impurități, precum H2S, N2, apă, etc, pentru un interval larg de temperaturi și presiuni și proiectarea de conducte de transport a CO2,
 • analiza de risc în privința unor riscuri importante legate de transportul de CO2 prin conducte, și anume alunecări de teren, mișcări seismice, coroziune, sau riscul de eroare în proiectare sau la construcție. Pe baza rezultatelor obținute va fi elaborat un ghid de evaluare a riscurilor.

Compania Română de Transport al Gazelor Naturale și-a exprimat interesul de a aplica rezultatele cercetării. La sfârșitul proiectului, angajați ai Companiei Române de Transport al Gazelor Naturale vor fi instruiți cu privire la subiectele cercetate în proiect având ca suport principal ghidul realizat.

Se așteaptă ca rezultatele proiectului să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării principiilor de inginerie și de construcție a conductelor de transport de CO2, precum și a specificațiilor tehnice pentru proiectarea, construcția și operarea acestora.

Obiectivul proiectului național:

Obiectivul proiectului național este de a cerceta posibilele riscuri la alunecările de teren asociate cu transportul CO2 prin conducte, în scopul de a crea un ghid de evaluare a riscurilor bazat pe rezultatele obținute și, în cele din urmă, instruirea operatorilor de conducte.

Rezultate estimate ale proiectului național:

Rezultatele estimate ale proiectului sunt următoarele:

 • identificarea amplasamentelor potențiale ale conductelor de transport CO2 situate în zone cu risc geologic ridicat;
 • determinarea locațiilor sigure și a tehnicilor de pozare corespunzătoare pentru conducte la trecerea prin zone cu risc ridicat de alunecări de teren;
 • stabilirea principiilor de bază pentru proiectarea, execuția și exploatarea conductelor de transport CO2 sub presiune la trecerea prin zone cu risc de alunecări de teren, utile la elaborarea prescripțiilor tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea acestora.

Rezultate științifice obținute până în prezent:

 • stabilirea zonelor potențiale de implementare a tehnologiilor CCS, inclusiv a amplasamentelor potențiale pentru conductele de transport CO2;
 • încadrarea geomorfologică a zonelor traversate de conducte de transport CO2;
 • identificarea zonelor cu potențial de alunecare;
 • efectuarea de investigații și lucrări de teren pe amplasamentele cu potențial de alunecare, cartare;
 • crearea modelelor geologice; stabilirea elementelor pentru calculul stabilității versanților;
 • analiza și prelucrarea statistică a informațiilor;
 • corelarea și sistematizarea datelor rezultate în urma lucrărilor de teren și analizelor de laborator;
 • trasarea modelului de referință;
 • efectuarea unui calcul de stabilitate pe un amplasament din zona studiată;
 • stabilirea cauzelor și a factorilor de risc la plane și versanți cu tendință de alunecare;
 • stabilirea tehnologiilor adecvate pentru pozarea conductelor în zone cu risc ridicat de alunecări de teren.

Workshop internațional

ISPE a organizat seminarul internațional “Evaluarea riscului transportului de CO2 pentru tehnologia CCS”, în calitate de partener în cadrul proiectului CO2TRACCS – BLACK SEA ERA.NET, împreună cu membrii consorțiului internațional: NTUA – Universitatea Tehnică Națională din Atena, Grecia – liderul consorțiului de proiect; TUS – Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria; METU – Universitatea Orientul Mijlociu, Turcia. Evenimentul a avut loc la București în data de 2 noiembrie 2012.

Seminarul internațional organizat a fost generat de necesitatea diseminării rezultatelor preliminare ale proiectului de cercetare CO2TRACCS și transferul de cunoștințe și experiență acumulate în domeniu de companii recunoscute la nivel internațional.

Prezentările pot fi vizualizate din pagina Documente și/sau downloadate de aici.