ISPE investe?te în echipament audio-video de ultim? genera?ie

Written by dragos on . Posted in Stiri

ISPE a dotat cu sisteme audio-video de înalt? performan?? dou? s?li de conferin?? din sediul central.Una dintre s?li, cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, a fost dotat? cu un sistem de videoproiec?ie profesional ?i un sistem de discu?ii. Cea de-a doua sal? beneficiaz?, de asemenea, de un sistem performant de videoproiec?ie. Ambele s?li sunt echipate cu infrastructur? audio-video de ultim? genera?ie care permite redarea de sunet ?i imagine din surse multiple.

ISPE este o companie româneasc? cu o tradi?ie de peste 60 de ani în domeniile energie, mediu ?i infrastructur?, având proiecte de referin?? care acoper? întreg sistemul energetic na?ional. ISPE de?ine pozi?ia de lider pe pia?a de inginerie, consultan?? tehnic? ?i financiar?, raportat la cifra de afaceri, num?rul speciali?tilor, dar mai ales diversitatea proiectelor.

Cu peste 700 de speciali?ti dedica?i activit??ilor de cercetare, proiectare ?i management, ISPE depune toate eforturile pentru a oferi clien?ilor s?i cele mai complexe ?i eficiente solu?ii tehnice ?i financiare, trecând prin toate etapele de dezvoltare ale proiectului.