Câmpina – o poveste ISPE de succes

Written by dragos on . Posted in Stiri

Fonduri europene pentru decontaminarea siturilor poluate istoric sunt acum disponibile.Elaborarea de c?tre ISPE ?i partenerii s?i a documenta?iei tehnico-economice pentru accesarea de fonduri europene PHARE a permis Prim?riei municipiului Câmpina s? mearg? mai departe cu ecologizarea mediului si s? acceseze fonduri europene din cadrul POS Mediu – Axa prioritar? 2 – domeniul major de interven?ie 2.2 – Reabilitarea zonelor poluate istoric.

Semnarea contractului de finan?are cu Ministerul Mediului ?i P?durilor ?i Ministerul Finan?elor Publice reprezint? un real succes, fundamentat pe aplica?ia de fina?are realizat? de ISPE.

Valoarea total? a proiectului este de 2.927.800 €, cu termen de finalizare: 24 luni. Prim?ria municipiului Câmpina, 18 ianuarie 2011.

Scopul proiectului este eliminarea surselor de poluare ?i a poten?ialelor efecte negative asupra s?n?t??ii popula?iei invecinate.

Rezultatele a?teptate sunt: realizarea în localitate a unui spa?iu public agreabil din punct de vedere peisagistic: asigurarea unui loc de agrement ?i recreere pentru copii ?i adul?i.
Parteneri:

Proiectul de remediere ?i documenta?ia de înso?ire a Cererii de Finan?are au fost elaborate de c?tre ISPE în asociere cu Universitatea Tehnic? de Construc?ii Bucure?ti ?i Parsons Brinckerhoff Ltd. din Marea Britanie.

Felicit?ri colegilor din cadrul Sec?iei Ingineria Mediului!