Global CCS Institute anun?? on-line sus?inerea Proiectului GETICA CCS

Written by dragos on . Posted in Stiri

Global CCS Institute a inclus Proiectul Demonstrativ GETICA CCS în categoria ini?iativelor sus?inute financiar de c?tre aceast? prestigioas? organiza?ie interna?ional?.
Lista proiectelor sus?inute de Global CCS Institute prin “Project Support Program” include:

Programul de finan?are sus?ine dezvoltarea unor studii / analize în vederea elimin?rii barierelor ce pot ap?rea pe parcursul implement?rii tehnologiei CCS, institutul împ?rt??ind astfel, la nivel interna?ional, cuno?tin?ele ?i bunele practici rezultate.

V? rug?m accesa?i acest link pentru detalii suplimentare despre sus?inerea financiar? ?i nu numai a proiectului românesc.