ISPE participă la Renexpo 2014

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Numărătoarea inversă a început! În 4 săptămâni RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE, cel mai mare târg și conferințe pe energie regenerabilă din România, revine pentru a VII-a oară, în perioada 19-21 noiembrie 2014, la Sala Palatului din București.

Trăiți experiența RENEXPO®!

 • Aflați informații recente cu privire la problemele legislative din România
 • Intrați în contact direct cu experți și lideri din domeniul hidroenergiei
 • Găsiți la un loc întreaga linie de proces a unei centrale de biogaz
 • Învățați cum să vă faceți casele și orașele independente energetic

Conferințe de specialitate, workshop-uri și forumuri:
A VI-a Conferință Internațională – Energia Solară în România

A VII-a Conferință Internațională – Microhidrocentrale în România
Workshop Internațional – Eficiența Energetică prin Cogenerare
Workshop Internațional – Eficiența Energetică în Clădiri
Forum Internațional – Biogazul în România

Vedeți prețurile pentru înregistare AICI!

Evenimente conexe gratuite:
Conferința Waste2Energy
Forumul Electricienilor din România – Decernarea Premiului Electricianul Anului
Ziua Primarilor
Forum – Carieră în industria energetică
– Ceremonia de deschidere
RENERGY AWARD
– Forumul expozanților

Evenimentele conexe fiind GRATUITE, tot ce trebuie sa faceți este să vă înregistrați online!

Vedeți Programa târgului online!

Vă așteptăm cu drag să participați la târgul și conferințele RENEXPO®!

 

Romelectro și ISPE participă la POWER-GEN Middle East

Written by dragos on . Posted in Evenimente

În intervalul 12-14 octombrie va avea loc în Abu-Dhabi Târgul Internațional “Power-Gen Middle East”.

Este pentru prima dată când companiile Romelectro și ISPE sunt prezente ca expozante la un eveniment Power-Gen.

Tematica POWER-GEN Middle East este “Regional Opportunities. Strategic Thinking. Technical Solutions” și se adresează producătorilor de stat și independenți de energie electrică. reprezentanților guvernamentali, investitorilor, reprezentanților industriei energetice, producătorilor de sisteme și echipamente, altor jucători din piața de producere a energiei electrice, din regiunea Orientului Mijlociu și nu numai.

Participarea companiilor Romelectro și ISPE la Power-Gen Middle East are ca scop dezvoltarea de afaceri în țările din Orientul Mijlociu prin întâlniri cu reprezentanții firmelor de utilități din aceste țări, discuții cu privire la strategiile acestora de dezvoltare și a oportunităților de consultanță și inginerie.

În reconsiderarea politicii de export la nivelul Grupului Romelectro participarea noastră la POWER-GEN Middle East  este foarte importantă în exprimarea interesului companiilor noastre cu privire la domenii precum energie electrică, petrol, gaz, apă și protecția mediului înconjurător, în Orientul Mijlociu.

Vom reveni cu detalii cu privire la acest subiect.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați linkul:

http://www.power-gen-middleeast.com/index.html

 

 

Seminar internațional – Tehnologia Europoles în România

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Miercuri, 7 mai, a avut loc la Hotelul Radisson Blu, evenimentul “Tehnologii în realizarea stâlpilor de înaltă tensiune pentru transportul și distribuția energiei electrice”, organizat de Romelectro și ISPE în parteneriat cu companiile Europoles din Germania și Emon.

Printre lectorii prezenți la eveniment s-au numărat dl. Christian Goppl, Europoles, dl. Nicolae Matei, Sef de sectie la ISPE și dl. Bogdan Ciurumelea, Key Account Manager la Departamentul Dezvoltare Afaceri al Grupului Romelectro, care au susținut prezentari referitoare la structurile alternative de construcții a liniilor electrice pentru transportul și distribuția energiei electrice, prin utilizarea stâlpilor din beton pretensionat și centrifugat pentru rețelele de 110-400 kV din România

Seminarul a fost organizat în contextul în care cele trei companii intenționează efectuarea unui studiu de piață în baza căruia să asimileze și să promoveze în România tehnologia Europoles, la transportul energiei electrice și termice, în electrificarea căilor ferate și la stâlpii de telecomunicații.

Evenimentul a reunit peste 40 participanți de la instituții și companii precum  Transelectrica – sediul central și filiale, CEZ, ENEL, E-On Distribuție Moldova Electrica, Electromontaj Carpați Sibiu, Fichtner Engineering, Smart SA.

Europoles_imagine 1

Europoles_imagine 2

Europoles_imagine 3

Prima conferință națională CleanCOALtech 2013 cu tema „Tehnologii curate de ardere a combustibililor fosili”

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Vineri, 8 noiembrie 2013, Universitatea Politehnica București (UPB) împreună cu ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice au organizat prima conferință națională CleanCOALtech 2013 cu tema „Tehnologii curate de ardere a combustibililor fosili”. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Universității Politehnica din București și s-a derulat sub egida celei de a VIa ediții a Conferinței Internaționale de Energie și Mediu – CIEM, 07-08.11.2013.

Detalii în comunicatul post eveniment atasat.

Pentru informatii suplimentare contactati vtanasiev@gmail.com

Invita?ie la prima conferin?? na?ional? CleanCOALTech 2013

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Invita?ie la prima conferin?? na?ional? CleanCOALTech 2013

UPB ?i  ISPE au deosebita pl?cere s? v? invite, vineri, 8 noiembrie 2013, la Conferin?a National? „CleanCOALTech 2013” cu tema „Tehnologii curate de ardere a combustibililor fosili”.

Evenimentul va demara la ora 09.00 ?i se va desf??ura la sediul Universit??ii POLITEHNICA din Bucure?ti, Biblioteca POLITEHNICA (corp nou), cam.II.3, et. 2, Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Sector 6.

Conferin?a Nationala „CleanCOALTech 2013” este organizat? de c?tre Universitatea Politehnica din Bucure?ti, în colaborare cu Institutul de Studii ?i Proiect?ri Energetice ?i cu Comitetul Na?ional Român pentru Consiliul Mondial al Energiei, sub patronajul Academiei Oamenilor de Stiin?? din România.

Rug?m consulta?i agenda evenimentului si prezentarea pe scurt a proiectului .

In speran?a c? ve?i r?spunde afirmativ invita?iei noastre, avem convingerea c? prezen?a dumneavoastr? va contribui la cre?terea prestigiului ?i impactului acestei ac?iuni, ?i v? asigur?m de deosebita noastr? considera?ie.

Echipa proiectului CleanCOALtech

Pentru informatii suplimentare contactati vtanasiev@gmail.com

ISPE co-organizator al CNEE 2013

Written by dragos on . Posted in Evenimente

SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din România) organizeaz? în perioada 23 – 25 octombrie 2013, la Sinaia, Conferin?a Na?ional? ?i Expozi?ia de Energetic? – CNEE 2013.
La acest eveniment ISPE este co-organizator, participând :

cu reprezentan?i în calitate de Vicepre?edin?i ai Sec?iunilor I ?i II ?i ai Comitetului de Organizare astfel :

 • Vicepre?edinte din prezidiul Sectiei 1 – SEN si retele electrice: Dr. Ing. Mihail Coteanu, Director Departament Dezvoltare Afaceri
 • Vicepresedinte din prezidiul Sectiei 2: – Centrale electrice: Dr. Ing. Carmencita Constantin
 • Director Departament Strategii Energie & Mediu
 • Vicepresedinte Comitet Tehnic de Organizare: Dr. Ing. Mihail Coteanu, Director Departament Dezvoltare Afaceri

cu lucr?ri la diverse sec?iuni ale evenimentului CNEE:

 • “Tehnologii moderne de producere a energiei electrice pentru asigurarea dezvolt?rii durabile”, autori: ing. Daniela Burnete, ing. Alexandru Rugiubei
 • ”Evolu?ia solu?iilor de fundare ?i mentenan?a funda?iilor pentru stâlpii LEA”, autori: ing. Cristiana Ionete
 • “Problema pierderilor de putere în re?elele de distribu?ie în care este racordat un num?r mare de surse regenerabile”, autori: ing. George-Aurel Lavrov, ing. Ion Petre Bor?

CNEE î?i propune s? supun? dezbaterii speciali?tilor întreg spectrul de problematici structurat, în principal, pe urm?toarele subiecte majore:

 • Pia?a de energie electric?/termic? (politici energetice, tarife, suport etc.). Planificarea, dezvoltarea, exploatarea ?i mentenan?a instala?iilor energetice.
 • Producerea energiei în centrale mari. Producerea distribuit?. Energii regenerabile.
 • Transportul ?i distribu?ia energiei electrice/termice. Furnizarea energiei electrice/termice. Consumatorii de energie electric?/termic?.
 •  Calitatea energiei electrice/termice.
 • Siguran?a în func?ionare a Sistemului Energetic ?i a aliment?rii cu energie electric?/termic?. Impactul func?ion?rii instala?iilor energetice asupra mediului.
 • Tehnologii moderne aplicabile în SEN.

V? a?tept?m la CNEE 2013!

Târgul RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE 2013

Written by dragos on . Posted in Evenimente

În perioada 20 – 22 noiembrie 2013 a avut loc “Cea de-a VI-a edi?ie a Târgului Interna?ional pentru Energie Regenerabil? ?i Eficien?? Energetic? – RENEXPO® South_East Europe”, un eveniment semnificativ în România organizat de firma REECO, care a avut loc la EXPOROM, Pantelimon.

Exper?i interna?ionali ?i români s-au întrunit la târgul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE, cu scopul de a face schimb de cuno?tin?e ?i de experien??. Conferin?ele inovatoare au avut loc pe durata a trei zile concomitent cu târgul.

Temele planificate ale conferin?elor:

 • Energia Eolian?
 • Bioenergie
 • Energia Solar?
 • Microhidrocentrale
 • Cogenerare
 • Biogaz
 • Electricitate

Cu o tradi?ie din anul 2008, ISPE a participat ?i anul acesta la eveniment,  prin exper?ii ISPE ce au sustinut lucr?ri.

HITACHI ?i ISPE – solu?ii eficiente pentru generarea energiei electrice ?i termice în România

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Mar?i, 23 aprilie, a avut loc la sediul ISPE din Bucure?ti, Amfiteatrul “Martin Bercovici”, evenimentul “Turbine pe Gaz Hitachi – solu?ii eficiente pentru generarea energiei electrice ?i termice în România”, organizat de ISPE al?turi de HITACHI Power Europe.

Printre lectorii prezen?i la eveniment s-au num?rat reprezentan?i ai managementului Hitachi Power Europe: dl. Horst-Dieter Berten, Vicepre?edinte Vânz?ri Europa de Est, dna. Kyoko Komoto, Director Vânz?ri Turbine pe Gaz, dl. Jürgen Klebes, Director Proiect?ri Termice ?i ai ISPE: dl. Ovidiu Apostol, Director General Adjunct ?i dl. Marian Dobrin, Sef Sec?ie Studii ?i Finan??ri Proiecte, Departament Strategii Energie & Mediu.

Evenimentul a reunit numerosi participan?i din mediul de afaceri ?i industria energetic?: CET Govora, CET Bac?u, CET Br?ila, Elcen-SE Bucure?ti, Electrocentrale Deva, Gala?i ?i ORADEA, IPIP, Monson Power, Romgaz, Romelectro, Vestenergo, Vimetco Power, etc.

Printre temele de mare interes dezb?tute de cei prezen?i s-au num?rat:

 • Prezentarea turbinelor H25 ?i H80;
 • CCGT concept ?i aplica?ii pentru gama de putere de 100-240MW;
 • Posibilit??i de finan?are în România;
 • Consultan?? institu?ional?, financiar? ?i tehnic? în promovarea sistemelor Hitachi cu turbine pe gaz.

Mai jos v? prezent?m câteva imagini de la acest eveniment:

România preocupat? de atingerea ?intelor de reducere a emisiilor de CO2

Written by dragos on . Posted in Evenimente

Abordarea integrat? a solu?iilor tehnice inovatoare pentru decarbonizarea economiei na?ionale reprezint? un obiectiv de interes major pe termen mediu ?i lung.În acest context, recent înfiin?atul Minister al Mediului ?i Schimb?rilor Climatice (MMSC), prin Direc?ia dedicat? problematicii schimb?rilor climatice a f?cut primul pas în vederea alinierii României demersului european privind dezvoltarea unei economii competitive, cu emisii reduse de CO2.Cu privire la acest obiectiv, dna. Elena Dumitru – secretar de stat MMSC a subliniat: “Ne a?teapt? o noua provocare legat? de dezbaterea m?surilor structurale propuse pentru Directiva EU-ETS (Emissions Trading Scheme) si de dezbaterea documentului “Cartea verde referitoare la stabilirea noului cadru politic pentru schimb?ri climatice si energie pana in anul 2030″, document pe care Comisia îl va finaliza la sfâr?itul lunii martie a.c. ?i care va stabili obiectivele de reducere a emisiilor GES (Gaze cu Efect de Ser?) pentru acest orizont de timp”;. De asemenea, dna. secretar de stat a declarat c? sprijin? ?i se al?tur? mediului de afaceri în efortul comun de tranzi?ie c?tre o economie na?ional? competitiv? ?i cu emisii reduse de gaze cu efect de ser?. Mai mult, MMSC a precizat c? orice proiect ce va fi promovat la finan?are pentru viitoarea perioad? de programare 2014-2020 va trebui s? includ? ?i o component? pentru reducerea impactului schimb?rilor climatice.

Una din solu?iile de decarbonizare o reprezint? punerea la un loc a intereselor utilizatorilor de CO2 ca materie prim? în procesele tehnologice, cu interesele industriilor care genereaz? emisii mari de CO2. Aceast? solu?ie este definit? prin conceptul de management integrat al carbonului – MIC.

Acest dialog între factorii interesa?i din România pentru dezvoltarea ?i implementarea tehnologiilor privind managementul integrat al carbonului a fost deschis de c?tre MMSC prin reunirea reprezentan?ilor autorit??ilor guvernamentale: Ministerul Economiei, Ministerul Educa?iei Na?ionale, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Mediului (ANPM), Autoritatea Na?ional? de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Agen?ia Na?ional? pentru Resurse Minerale (ANRM); reprezentan?i ai industriei: energie, petrol ?i gaze, metalurgie, industria chimic?; industria alimentar?; Federa?ia Patronal? a Asocia?iilor Companiilor de Utilit??i din Energie (ACUE); mediul academic ?i cercetare-dezvoltare: Universitatea Politehnica Bucure?ti (UPB), GeoEcoMar, Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare ?i Membrane (CCMMM), Centrul de Cercet?ri ?i Expertiz?ri Eco Metalurgice (ECOMET); reprezentan?i ai societ??ii civile: Funda?ia Greenpeace România, Green Revolution, TERRA MILENIUL III.

În cadrul seminarului, pozi?ia Ministerului Educa?iei Na?ionale cu privire la tematica în discu?ie a fost exprimat? de c?tre dl. secretar de stat Tudor Prisecaru, care a accentuat rolul esen?ial al mediului academic ?i cel al cercet?rii în identificarea solu?iilor care s? fac? posibil? tranzi?ia de la tehnologiile de captare ?i stocare carbon (CCS) la solu?iile de captare ?i utilizare a carbonului (CCU) prin cercetare aplicat?. Societatea civil?, sus?in?toare fervent? a surselor regenerabile de energie – SRE, s-a ar?tat deschis? fa?? de aceast? ini?iativ?, exprimându-?i dorin?a ca aceast? întâlnire s? fie doar prima dintr-o viitoare serie a dialogului tuturor factorilor implica?i – cu subiecte direc?ionate pe fiecare din temele ro?ilor angrenajului MIC ce se dore?te a fi pus în mi?care.

Evenimentul a beneficiat de prezen?a unor furnizori de tehnologie precum dl. Peter Arnold, Head of Sales & Marketing, ALSTOM Carbon Capture Germania, care a expus diverse solutii de captare ?i utilizare a CO2, cu exemplificarea sectoarelor economice poten?ial interesate de CO2 ca materie prim? (ex. industria energetic?, industria de petrol ?i gaze, industria siderurgic?, industria metalurgic?, industria chimic?, industria alimentar?, industria farmaceutic?, agricultur?).

Dl. Peter Arnold a subliniat: ”Având în vedere procentul de doar 1% de reutilizare a emisiilor de CO2 in diverse industrii (petrochimie, industria alimentar?, industria farmaceutic?), agricultur? ?i în domeniul sanitar, Captarea ?i Stocarea Carbonului – CCS r?mâne în continuare solu?ia tehnologic? viabil? cu randamentul cel mai mare de reducere / re?inere a CO2 (90-95%), chiar dac? în momentul de fa?? nu reprezint? o op?iune comercial?.”

Dl. Ioan Dan Gheorghiu, pre?edinte-director general ISPE, a aten?ionat cu privire la “Lipsa unor scheme de sprijin adecvate; costul sc?zut al certificatelor de CO2; cre?terea pre?ului energiei electrice datorat? sus?inerii schemei de sprijin a regenerabilelor; sc?derea produc?iei industriale ?i implicit a cererii de energie electric? pe pia??, nu sunt elemente motivante pentru sus?inerea investi?iilor în tehnologii inovative de reducere a emisiilor de CO2, îns? problematica schimb?rilor climatice exist? ?i se acutizeaz?, iar lipsa de ac?iune ne va costa mai mult! Întâlnirea de azi trebuie s? constituie un început al dezbaterilor la nivel na?ional – regional – local, cu privire la problematica schimb?rilor climatice ?i a securit??ii energetice”.

Dl. Ioan Dan Gheorghiu a sus?inut faptul c? în contextul amintit, pentru atingerea obiectivelor stabilite ?i înregistrarea unor progrese concrete, este necesar? adoptarea unei Declara?ii care s? sintetizeze schimbul de idei din cadrul acestui eveniment ?i care s? fie înaintat? factorilor politici cu putere de decizie.

La acest eveniment au luat parte ?i reprezentan?i ai presei: Agerpres, Finmedia, Green Report, Info Mediu Europa.

Pentru informa?ii suplimentare:
Gloria Popescu – ISPE
?ef Colectiv Programe Na?ionale/Interna?ionale ?i Transfer de cuno?tin?e
tel: 0722 319 581

Conferin?a Interna?ional? “Tehnologii de r?cire ecologice ?i eficiente”

Written by dragos on . Posted in Evenimente

FANS Cooling Technologies din Republica Cehia împreun? cu ISPE anun?? organizarea Conferin?ei Interna?ionale “TEHNOLOGII de R?CIRE ECOLOGICE ?i EFICIENTE”, care va avea loc JOI 11 aprilie 2013, la sediul ISPE din Bucure?ti.Evenimentul se adreseaz? urm?torilor actori cheie de pe pia??: antreprenori, investitori ?i operatori din urm?toarele domenii: producerea de energie electric? ?i termic?, industria petrochimic?, metalurgie, industria alimentar?; autorit??i guvernamentale; Camera de Comer? Bilateral? româno-ceh?; institute de cercetare ?i dezvoltare; universit??i; asocia?ii profesionale; federa?ii patronale.

Temele ce urmeaz? a fi prezentate sunt: solu?ii tehnologice eficiente din punct de vedere energetic ?i economic; tehnologii de r?cire cu impact minim asupra mediului; solu?ii pentru modernizarea / retehnologizarea sistemelor existente de r?cire; tehnologii inovative, solu?ii flexibile ?i fiabile pentru sisteme noi de r?cire.

FANS este furnizor de tehnologii de r?cire, cu o vast? experien?? în domeniul proiect?rii, produc?iei ?i livr?rilor de turnuri de r?cire ?i condensatoare de r?cire cu aer (ACC). FANS este o societate comercial? înfiin?at? în Republica Ceh?, activ? pe pia?a sistemelor de r?cire industrial? din anul 1992. FANS dezvolt? permanent serviciile sale de proiectare, inginerie ?i programul de produc?ie luând în considerare cea mai bun? tehnologie disponibil? (BAT). Scopul primordial este de a oferi permanent clien?ilor o solu?ie optim?, atât pe parte tehnic? cât ?i economic?, pentru tehnologia de r?cire. Solu?iile FANS trateaz? ?i aspectele legate de protec?ia mediului înconjur?tor.

Evenimentul se desf??oar? în colaborare cu Comitetul Na?ional Român al Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME) ?i Federa?ia Patronal? Energetic? (FPEN).

Partenerii media ai evenimentului sunt: Infomediu Europa, Petroleum Industry Review , Mesagerul Energetic precum ?i revista Patronate .