ISPE PROIECTARE și CONSULTANȚĂ implicat, la nivel european, în tranziția către sisteme energetice durabile

Written by dragos on . Posted in Stiri

Proiectul TRACER “Smart Strategies for the Transition in coal Intensive Regions„ (www.tracer-h2020.eu) a fost, în mod oficial, demarat în perioada 14-16 mai 2019 în Finsterwalde (Germania), cu ocazia organizării ședinței de lansare, a dezbaterilor cu părțile interesate locale precum și a primei vizite tehnice. ISPE PROIECTARE și CONSULTANȚĂ împreună cu AISVJ – Asociația INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI sunt parteneri europeni în cadrul consorțiului coordonat de către WIP Renewable Energies din Germania, care include 15 membrii din 11 țări. Scopul proiectului TRACER este de a sprijini 9 (nouă) regiuni intensiv carbonifere  în vederea elaborării sau actualizării Strategiilor regionale de Cercetare-Inovare (C&I), pentru a facilita tranziția către sisteme energetice durabile.

Regiunile vizate sunt: Regiunea Luzația (Brandenburg DE40 și Dresda DED2 – Germania); Macedonia de Vest (EL53 – Grecia), Țara Galilor (UKL1, UKL2 – Marea Britanie); Regiunea de Sud-Est (BG34 – Bulgaria); Valea Jiului, Regiunea de Vest (RO42 – România); Regiunea Kolubara (Serbia); Regiunea Donețk (Ucraina); Silezia Superioară (PL22 – Polonia); Boemia de Nord-Vest (CZ04 – Republica Cehă).

TRACER a obținut finanțarea în cadrul competiției de proiecte UE de cercetare HORIZON2020, apelul LC-SC3-CC-6-2018, prin acordul de grant nr. 836819.

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă TRACER

Pliant TRACER

Afiș general TRACER

Afiș Valea Jiului / Regiunea Vest (RO42)

Tehnologii curate de ardere a cărbunelui

Written by dragos on . Posted in Stiri

ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice împreună cu Universitatea Politehnică București (UPB) au organizat conferința națională finală CleanCOALtech 2014 cu tema „Tehnologii curate de ardere a cărbunelui”. Evenimentul a avut loc în data de 5 decembrie 2014 la Casa Universitarilor din Craiova, județul Dolj, regiunea sud-vest Oltenia.

ISPE a organizat acest eveniment în calitate de partener al proiectului Sistem educațional și de instruire pentru tehnologii curate de ardere a cărbunelui “CleanCOALtech”, împreună cu Universitatea Politehnică București (UPB) și ceilalți membrii din România ai consorțiului internațional: ARoTT – Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare. (rugăm consultați atât prezentarea pe scurt a proiectului, programul conferinței și comunicatul post -eveniment integral).

Conferința națională a avut ca scop principal diseminarea obiectivelor și a rezultatelor finale ale proiectului de instruire CleanCOALtech, cât și de promovarea fondurilor europene de finanțare prin Programul de Învățare de-a Lungul Vieții; Programul Sectorial Leonardo da Vinci/TOI/2012; Proiecte multilaterale – Transfer de inovare. Un alt obiectiv al conferinței, în noul context geopolitic, a fost atragerea atenției asupra potențialul național de exploatare și utilizare eficientă și curată a resursele autohtone de cărbune și asupra preocupărilor științifice, a soluțiilor și tehnologiilor implementate în sectorul energetic din România.

DSC_1306

DSC_1198

DSC_1196

DSC_1190

Program de formare profesională continuă a adulților

Written by dragos on . Posted in Stiri

ISPE împreună cu Universitatea Politehnica București (UPB) au organizat, la finalul lunii noiembrie 2014, sesiunile de instruire CleanCOALtech cu tema „Tehnologii curate de ardere a cărbunelui”. Sesiunile de instruire au avut loc la Deva, județul Hunedoara și Novaci, județul Gorj și s-au adresat specialiștilor din cadrul sectorului energetic pe cărbune din România.

Prin cele 4 sesiuni de instruire organizate în cadrul Proiectului european Sistem educațional și de instruire pentru tehnologii curate de ardere a cărbunelui CleanCOALtech, fiecare derulate pe o durată de 2 zile pentru un grup de 25 de cursanți, ne-am propus să actualizăm și să îmbunătățim nivelul cunoștințelor specialiștilor (departamentele de exploatare, reparații-întreținere) și nespecialiătilor (experți din departamentele suport) din termocentralele pe cărbune în vederea utilizării eficiente și curate a resurselor autohtone de cărbune.

Lectorii de la UPB și ISPE au pregătit un curriculum corespunzător, astfel încât să fie parcurse toate tehnologiile de ardere curată a cărbunelui:

 • Surse de energie primară
 • Centrale convenționale cu abur (CCA)
 • Tehnologii de control a emisiilor în CCA
 • Arderea cărbunelui în CCA
 • Arderea combinată a cărbunelui și biomasei (co-firing)
 • Centrala cu ciclu combinat cu gazeificare integrată a cărbunelui (CCIG)

Programul de formare profesională continuă a adulților a reunit un număr de 100 de cursanți (75 de specialiști; 25 de nespecialiști) proveniți de la Complexul Energetic Oltenia, Complexul Energetic Hunedoara și CET Govora.

Pentru detalii suplimentare puteți consulta Agenda sesiune instruire DEVA și Agenda sesiune instruire NOVACI și Comunicatul de presa integral.

Deva-Session_closing

Deva-Session_Specialists_Day1

NOVACI-Session_Specialists-Day2

Deva-Session_Specialists_Day2-2

NOVACI-Session_opening

NOVACI-Session_Nonspecialists-Day2

ISPE membru al Centrului Român al Energiei

Written by dragos on . Posted in Stiri

De curând, ISPE a devenit membru al Centrului Român al Energiei (CRE) cu sedii la Bruxelles și la București. CRE este un ONG care derulează o activitate de lobby pentru promovarea firmelor românești din domeniul energiei pe piața europeană și a proiectelor de investiții derulate/propuse de acestea pe fonduri europene, cu scopul principal de a crește rata de absorbție a fondurilor europene și de a revitaliza sectorul energetic românesc de stat si privat.

De asemenea CRE are si un rol în accelerarea uniformizării cadrului legislativ și de reglementare cu cel european, inițiaza programe pe direcții prioritare și teme care au susținere tehnologică și financiară la nivel european, fiind un canal suport de informare – diseminare – transfer de cunostințe și bune practici.

În perioada 12-14 noiembrie s-a desfășurat la Bruxelles “European Coal Days – Coal in Action”, o serie de evenimente organizate de către Central Europe Energy Partners (CEEP) în colaborare cu deputații europeni Bogdan Marcinkiewicz si Christian Ehler. Evenimentele au reunit reprezentanți ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai Comitetului Economic și Social European, ai EURACOAL, autorități publice din Polonia, precum și reprezentanți ai CRE și ai mediului privat.

Producerea de energie inteligentă – primul pas spre un sistem energetic modern

Written by dragos on . Posted in Stiri

Miercuri, 30 octombrie, a avut loc la Amfiteatrul “Martin Bercovici” evenimentul „Producerea de Energie Inteligentă în România”, organizat de ISPE în colaborare cu Wärtsilä, companie finlandeză.

Printre subiectele dezbătute s-au numărat:

 • Investiții profitabile în climatul actual incert;
 • Centrale cu motoare cu combustie de până la 600 MW;
 • Centrală de cogenerare inteligentă – considerații tehnice;
 • Producerea eficientă și flexibilă a energiei electrice și servicii de rețea;
 • Instrumente de finanțare a proiectelor de eficiență energetică.

Prezentările au fost susținute atât de către reprezentanții companiei Wärtsilä: dl. Alf Doktar, Director Regional; dl. Markus Ehrstrom, Departamentul Dezvoltare Afaceri, dl. Stefan Nygård, Departamentul Dezvoltare și Servicii Financiare, dl. Jan Andersson, Departamentul Dezvoltare Centrale Cogenerare, cât și de către reprezentanții ISPE – Dl. Ovidiu Apostol, Director General Adjunct; Dl. Florin Stănescu, Șef Secție Key Account Management și dna. Irina Grigorovici, Economist, Secția Studii și Finanțare Proiecte.

Evenimentul a reunit participanți din partea Candole Partners, Jaspers, ICPE ACTEL, ROMGAZ, Energomontaj, Electrocentrale București – Secția Titan, Sucursala Electrocentrale Turceni, Termoelectrica – SE Paroșeni.

În concluzie, având în vedere creșterea cererii de energie și a variațiilor zilnice de sarcină, generarea de energie electrică din surse convenționale nu este suficientă. Producerea de Energie Inteligentă poate face față provocărilor actuale, reprezentând un pas înainte către un sistem energetic modern.

Evaluarea riscurilor la transportul CO2 în proiectele de captare și stocare a CO2 (CO2TRACCS)

Written by dragos on . Posted in Stiri

Nr. contract: BS7-048/2011
Autoritatea contractant?: UEFISCDI în cadrul Black Sea ERA.NET

Parteneri:

 • National Technical University of Athens (NTUA) – Grecia (coordonator al consor?iului)
 • Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) – România
 • Technical University of Sofia (TUS) – Bulgaria
 • Middle East Technical University (METU) – Turcia

Date generale și obiectivele proiectului interna?ional:

Deoarece sectoarele de producere a energiei sunt bazate mai ales pe arderea combustibililor fosili, multe țări din regiunea Mării Negre sunt interesate de aplicarea tehnologiilor de captare și stocare (CCS) pentru reducerea emisiilor de CO2, inclusiv dezvoltarea de infrastructură de transport CO2 pe teritoriul lor. Deși tehnologia legată de transportul de CO2 este considerată a fi cunoscută de la activități similare (de exemplu, rețelele de conducte de gaze naturale), există considerații specifice de proiectare suplimentare și o serie de riscuri și pericole de importanță fundamentală, specifice pentru transportul CO2, care trebuie să fie investigate.

Proiectul de cercetare internațională urmărește să realizeze:

 • analiza termodinamică și modelarea CO2 pur și a amestecurilor sale cu alte impurități, precum H2S, N2, apă, etc, pentru un interval larg de temperaturi și presiuni și proiectarea de conducte de transport a CO2,
 • analiza de risc în privința unor riscuri importante legate de transportul de CO2 prin conducte, și anume alunecări de teren, mișcări seismice, coroziune, sau riscul de eroare în proiectare sau la construcție. Pe baza rezultatelor obținute va fi elaborat un ghid de evaluare a riscurilor.

Compania Română de Transport al Gazelor Naturale și-a exprimat interesul de a aplica rezultatele cercetării. La sfârșitul proiectului, angajați ai Companiei Române de Transport al Gazelor Naturale vor fi instruiți cu privire la subiectele cercetate în proiect având ca suport principal ghidul realizat.

Se așteaptă ca rezultatele proiectului să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării principiilor de inginerie și de construcție a conductelor de transport de CO2, precum și a specificațiilor tehnice pentru proiectarea, construcția și operarea acestora.

Obiectivul proiectului național:

Obiectivul proiectului național este de a cerceta posibilele riscuri la alunecările de teren asociate cu transportul CO2 prin conducte, în scopul de a crea un ghid de evaluare a riscurilor bazat pe rezultatele obținute și, în cele din urmă, instruirea operatorilor de conducte.

Rezultate estimate ale proiectului național:

Rezultatele estimate ale proiectului sunt următoarele:

 • identificarea amplasamentelor potențiale ale conductelor de transport CO2 situate în zone cu risc geologic ridicat;
 • determinarea locațiilor sigure și a tehnicilor de pozare corespunzătoare pentru conducte la trecerea prin zone cu risc ridicat de alunecări de teren;
 • stabilirea principiilor de bază pentru proiectarea, execuția și exploatarea conductelor de transport CO2 sub presiune la trecerea prin zone cu risc de alunecări de teren, utile la elaborarea prescripțiilor tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea acestora.

Rezultate științifice obținute până în prezent:

 • stabilirea zonelor potențiale de implementare a tehnologiilor CCS, inclusiv a amplasamentelor potențiale pentru conductele de transport CO2;
 • încadrarea geomorfologică a zonelor traversate de conducte de transport CO2;
 • identificarea zonelor cu potențial de alunecare;
 • efectuarea de investigații și lucrări de teren pe amplasamentele cu potențial de alunecare, cartare;
 • crearea modelelor geologice; stabilirea elementelor pentru calculul stabilității versanților;
 • analiza și prelucrarea statistică a informațiilor;
 • corelarea și sistematizarea datelor rezultate în urma lucrărilor de teren și analizelor de laborator;
 • trasarea modelului de referință;
 • efectuarea unui calcul de stabilitate pe un amplasament din zona studiată;
 • stabilirea cauzelor și a factorilor de risc la plane și versanți cu tendință de alunecare;
 • stabilirea tehnologiilor adecvate pentru pozarea conductelor în zone cu risc ridicat de alunecări de teren.

Workshop internațional

ISPE a organizat seminarul internațional “Evaluarea riscului transportului de CO2 pentru tehnologia CCS”, în calitate de partener în cadrul proiectului CO2TRACCS – BLACK SEA ERA.NET, împreună cu membrii consorțiului internațional: NTUA – Universitatea Tehnică Națională din Atena, Grecia – liderul consorțiului de proiect; TUS – Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria; METU – Universitatea Orientul Mijlociu, Turcia. Evenimentul a avut loc la București în data de 2 noiembrie 2012.

Seminarul internațional organizat a fost generat de necesitatea diseminării rezultatelor preliminare ale proiectului de cercetare CO2TRACCS și transferul de cunoștințe și experiență acumulate în domeniu de companii recunoscute la nivel internațional.

Prezentările pot fi vizualizate din pagina Documente și/sau downloadate de aici.

ISPE desemnat? “Firma de inginerie a anului”

Written by dragos on . Posted in Stiri

Cu ocazia desfa?ur?rii Galei “Romanian Energy Awards 2013”, organizat? de The Diplomat Bucharest la Athenee Palace Hilton în data de 23 Aprilie 2013, ISPE a fost desemnat? „Firma de inginerie a anului”.

Acest premiu onoreaz? realiz?rile excep?ionale ale ISPE în domeniul ingineriei, demonstrând excelen?a în oferirea de servicii companiilor ce activeaz? în domeniul energetic. La eveniment au fost prezen?i domnul Ioan Dan Gheorgiu, Pre?edinte – Director General ?i domnul Ovidiu Apostol, Director General Adjunct.

În cadrul galei „Romanian Energy Awards 2013” au fost acordate 16 premii companiilor ?i personalit??ilor remarcabile ale sectorului energetic românesc. Dintre acestea men?ion?m desemnarea Transelectrica drept “Compania de energie a anului”; “Tranzac?ia anului în energie” a fost considerat? cea realizat? de companiile Exxon si OMV Petrom, în timp ce domnul Constantin B?l??oiu, Director SE I?alni?a a fost desemnat “Managerul anului în energie”.

Juriul a fost alc?tuit din Zoltan Nagy-Bege, Membru al Board-ului de Reglementare din cadrul Autorit??ii Na?ionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Victor Alexandru Schmidt, Pre?edinte al Consiliului de Administra?ie al Societ??ii Na?ionale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, Stefan Gheorghe, CEO al Transelectrica, Silvia Vl?sceanu, Director Executiv al Asociatiei Companiilor de Utilit??i din Energie, Valentin Mircea, Vice-Presedinte al Consiliului Concurentei ?i Alexandru Valeriu Binig, Director Financial Advisory Services/ Energy & Resources/ Corporate Finance, Deloitte.

ISPE investe?te în echipament audio-video de ultim? genera?ie

Written by dragos on . Posted in Stiri

ISPE a dotat cu sisteme audio-video de înalt? performan?? dou? s?li de conferin?? din sediul central.Una dintre s?li, cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, a fost dotat? cu un sistem de videoproiec?ie profesional ?i un sistem de discu?ii. Cea de-a doua sal? beneficiaz?, de asemenea, de un sistem performant de videoproiec?ie. Ambele s?li sunt echipate cu infrastructur? audio-video de ultim? genera?ie care permite redarea de sunet ?i imagine din surse multiple.

ISPE este o companie româneasc? cu o tradi?ie de peste 60 de ani în domeniile energie, mediu ?i infrastructur?, având proiecte de referin?? care acoper? întreg sistemul energetic na?ional. ISPE de?ine pozi?ia de lider pe pia?a de inginerie, consultan?? tehnic? ?i financiar?, raportat la cifra de afaceri, num?rul speciali?tilor, dar mai ales diversitatea proiectelor.

Cu peste 700 de speciali?ti dedica?i activit??ilor de cercetare, proiectare ?i management, ISPE depune toate eforturile pentru a oferi clien?ilor s?i cele mai complexe ?i eficiente solu?ii tehnice ?i financiare, trecând prin toate etapele de dezvoltare ale proiectului.

Câmpina – o poveste ISPE de succes

Written by dragos on . Posted in Stiri

Fonduri europene pentru decontaminarea siturilor poluate istoric sunt acum disponibile.Elaborarea de c?tre ISPE ?i partenerii s?i a documenta?iei tehnico-economice pentru accesarea de fonduri europene PHARE a permis Prim?riei municipiului Câmpina s? mearg? mai departe cu ecologizarea mediului si s? acceseze fonduri europene din cadrul POS Mediu – Axa prioritar? 2 – domeniul major de interven?ie 2.2 – Reabilitarea zonelor poluate istoric.

Semnarea contractului de finan?are cu Ministerul Mediului ?i P?durilor ?i Ministerul Finan?elor Publice reprezint? un real succes, fundamentat pe aplica?ia de fina?are realizat? de ISPE.

Valoarea total? a proiectului este de 2.927.800 €, cu termen de finalizare: 24 luni. Prim?ria municipiului Câmpina, 18 ianuarie 2011.

Scopul proiectului este eliminarea surselor de poluare ?i a poten?ialelor efecte negative asupra s?n?t??ii popula?iei invecinate.

Rezultatele a?teptate sunt: realizarea în localitate a unui spa?iu public agreabil din punct de vedere peisagistic: asigurarea unui loc de agrement ?i recreere pentru copii ?i adul?i.
Parteneri:

Proiectul de remediere ?i documenta?ia de înso?ire a Cererii de Finan?are au fost elaborate de c?tre ISPE în asociere cu Universitatea Tehnic? de Construc?ii Bucure?ti ?i Parsons Brinckerhoff Ltd. din Marea Britanie.

Felicit?ri colegilor din cadrul Sec?iei Ingineria Mediului!

Global CCS Institute anun?? on-line sus?inerea Proiectului GETICA CCS

Written by dragos on . Posted in Stiri

Global CCS Institute a inclus Proiectul Demonstrativ GETICA CCS în categoria ini?iativelor sus?inute financiar de c?tre aceast? prestigioas? organiza?ie interna?ional?.
Lista proiectelor sus?inute de Global CCS Institute prin “Project Support Program” include:

Programul de finan?are sus?ine dezvoltarea unor studii / analize în vederea elimin?rii barierelor ce pot ap?rea pe parcursul implement?rii tehnologiei CCS, institutul împ?rt??ind astfel, la nivel interna?ional, cuno?tin?ele ?i bunele practici rezultate.

V? rug?m accesa?i acest link pentru detalii suplimentare despre sus?inerea financiar? ?i nu numai a proiectului românesc.