Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în re?elele publice de alimentare cu ap? ?i canalizare

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare, Stiri

Cele dou? proiecte elaborate de ISPE cuprind:

1.

  • Realizarea a cca. 7 km re?ele de canalizare ?i cca.1,5 km re?ele de alimentare cu ap? pentru 20 de str?zi din zona Ion Creang?, sectorul 2, Bucure?ti. Re?elele de ap? au fost realizate din tuburi de polietilen? de înalt? densitate, iar re?elele de canalizare au avut diametre cuprinse între DN300- DN 1400 mm ?i au fost confec?ionate din tuburi din policlorur? de vinil (PVC), respectiv poliester armat cu fibr? de sticl? ?i inser?ie de nisip (PAFSIN) pentru diametre mai mari de DN 500 mm;
  • Realizarea re?elelor de canalizare ?i a re?elelor de alimentare cu ap? pentru 5 de str?zi din zona Ion Creang?, sectorul 2, Bucure?ti. Re?elele de ap? au fost prev?zute a fi realizate din tuburi de polietilen? de înalt? densitate, iar re?elele de canalizare din tuburi din policlorur? de vinil (PVC).

2.

 • Pe traseul re?elelor de ap? au fost prev?zute c?mine de vane, hidran?i ?i bran?amente pân? la limita de proprietate, iar pe traseul re?elelor de canalizare au fost prev?zute c?mine de vizitare, camer? de schimbare de direc?ie re?ele de canalizare, c?mine de rupere de pant?, camere de rupere de pant? ?i disipare de energie guri de scurgere ?i racorduri pân? la limita de proprietate.
 • Pe traseul re?elelor de ap? au fost prev?zute c?mine de vane, hidran?i ?i bran?amente pân? la limita de proprietate, iar pe traseul re?elelor de canalizare au fost prev?zute c?mine de vizitare, c?mine de rupere de pant?, guri de scurgere ?i racorduri pân? la imobile pân? la c?minul de racord.

Servicii oferite:

 • Consultan??
 • Avize ?i acorduri
 • Proiecte tehnice
 • Proiect de autoriza?ie de construire
 • Detalii de execu?ie
 • Asisten?? tehnic?.

?ara ?i zona de amplasare:

România, Bucure?ti, sectorul 2

Numele clientului:

Prim?ria Municipiul Bucure?ti
SC EGIS România SA
Beneficiar final: SC APA NOVA BUCURE?TI SA

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului:

Ambele proiecte sunt în curs de derulare.