Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Por?ile de Fier ?i valorificarea lui ca produs turistic

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare

Obiecte de Patrimoniu:

 • fortifica?ia medieval? – sec. XIII – XV
 • termele romane – sec. II – VI e.n.
 • castrul Drobeta – sec. II – VI e.n.
 • podul lui Traian –sec. II
 • ruinele bisericii medievale – sec. XIII – XIV.

Proiectul a parcurs urm?toarele faze:

 • reabilitarea substructurii cl?dirii Muzeului Regiunii Por?ile de Fier (suprafa?? total? de construc?ie de 6900 m2) ?i a cl?dirii Sec?iei de Art? (suprafa?? total? de construc?ie de 1478 m2) ?i transformarea suprastructurii într-un pavilion multi-func?ional (1900 m2 de suprafa?? total? de construc?ie) pentru expozi?ii ?i conferin?e, sistem de sunet ?i sisteme video incluse
 • construc?ia unui centru de informare ?i documentare de 245 m2 lâng? fort?rea?a medieval?
 • consolidarea/ restaurarea ruinelor romane (Castrum, Podul, Thermaes)
 • restaurarea turnurilor medievale ?i a celorlalte cl?diri
 • construc?ia unui nou Teatru Roman cu 730 locuri pe o suprafa?? de 1235m2
 • consolidarea ?i restaurarea bisericii gotice
 • construc?ia unui pavilion anex de 360 m2 ?i demolarea celor trei anexe existente
 • construc?ia unui turn de 13 m cu ascensor, a unui pod de 15 m lungime ?i a unei platforme belvedere de 144 m2
 • construc?ia unui drum pentru vizitatori în zona muzeului ?i a ruinelor, cu o potec?, zone de odihn?, sistem de iluminare, b?nci ?i panouri de informare
 • reabilitarea accesului la muzeu, inclusiv aleile, faleza – 1430 m2 , drumul – 500m2, fântâna ?i spa?iul verde
 • construc?ia ?i reabilitarea utilit??ilor (electricitate, ap?, canalizare, înc?lzire).

Servicii oferite:

 • studiu de fezabilitate
 • proiect tehnic
 • detalii de execu?ie
 • consultan?? pe perioada licita?iei
 • consultan?? pe perioada desf??ur?rii execu?iei.

?ara ?i zona de amplasare:

România, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedin?i

Numele clientului:

Consiliul Jude?ean Mehedin?i

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere in functiune):

Start:  2006
Durata lucr?rilor de execu?ie: 2010
Finalizarea estimat?: 2014