Parteneri și Referințe

Referin?e în România

În cei peste 63 de ani de activitate continu?, ISPE ?i-a construit repere de excep?ie:Producere energie electric? ?i termic?:

 • Peste 18 000 MW în centrale termoelectrice pe combustibili fosili ?i peste 6 000 MW din surse de energie regenerabil?
 • Studii pentru racord la Sistemul Energetic Na?ional pentru peste 25 000 MW din energie eolian? în România
 • Programe de reabilitare ?i modernizare derulate pentru peste 50% din capacit??ile de produc?ie ale Sistemului Energetic Na?ional
 • 258 sisteme de alimentare cu c?ldur? ?i peste 16 500 km re?ea de termoficare pentru 2,5 mil. apartamente.

Transport ?i Distribu?ie energie electric?

 • 160 de sta?ii electrice de înalt? tensiune cu o putere instalat? de 70 000 MVA
 • Peste 25 000 km linii electrice aeriene ?i subterane (220kV, 400kV, 750kV).

Protec?ia mediului

 • Peste 5 000 MW în instala?ii de desulfurare a gazelor de ardere ?i peste 4 000 MW pentru evacuare zgur? ?i cenu?? prin tehnologia „?lam dens“
 • Peste 73 000 mc/zi în sta?ii de tratare ape uzate ?i peste 112 000 mc/zi în sisteme de alimentare cu ap? potabil?
 • Solu?ii decontaminare pentru peste 66 ha situri poluate istoric
 • Sisteme de colectare selectiv? a de?eurilor pentru cca. 120 000 locuitori, sortare ?i transfer pentru 16 000 t/an, depozite ecologice cu capacitate de cca 1,5 mil t/an.

Construc?ii civile ?i industriale – Infrastructur? – Servicii publice

 • Servicii complete de inginerie ?i proiectare integrat? pentru cl?diri; cl?diri inteligente pentru centrele de dirijare a zborurilor–Bucure?ti, Arad ?i Constan?a
 • Alimentare cu ap?, re?ele de canalizare ?i sta?ii de pompare ap? uzat? în peste 15 ora?e din ?ar?.

Referin?e Interna?ionale

Producere energie electric? ?i termic?

 • Sprijin pentru dezvoltare de politici ?i strategii energetice în Nigeria ?i Iordania
 • Centrale termoelectrice cu o capacitate totala instalat? de peste 900 MW în China, Siria, India, Turcia, Egipt
 • CTE Pucheng – China – 2×330 MW – servicii complete de inginerie pentru un proiect la cheie
 • Consultan?? pentru construc?ia de termocentrale în Vietnam.

Transport ?i Distribu?ie energie electric?

 • Peste 22 de sta?ii electrice de medie ?i înalt? tensiune în Maroc, Turcia, Egipt, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Croa?ia, Siria, Irak, India
 • Peste 7000 km de linii electrice aeriene (150, 220, 400 kV) în Egipt, Iran, Iordania, Cipru, Yemen, Peru, Algeria, Malaezia, Siria, Liban, Irak, Filipine.

Sisteme de termoficare: în ora?e din Germania ?i Pakistan.

Sta?ii de tratare a apei: în Germania ?i Republica Ceh?.

Construc?ii civile ?i industriale

 • Structuri metalice – proiecte derulate în colaborare cu firme din Germania, Austria ?i Grecia.

Alte industrii

 • Proiect pentru Fabricile de Ciment Lafarge din Iordania
 • Centrale termoelectrice pentru rafin?rie Yemen.

ISPE este membru activ în peste 25 de asocia?ii ?i congrese na?ionale ?i interna?ionale:
WEC, FIDIC, GCCSI, CIGRE, ENER, EUROHEAT & POWER, ZEP, JRC, VGB, APER, SIER, COGEN, CROMB, ARA, RWEA.

Parteneri Na?ionali

ANRE, ANRM, Administra?ia Na?ional? „Apele Române”, autorit??i centrale ?i locale, ANPM, Autoritatea Na?ional? de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice, Arcelor Mittal, COGEN România, Complexul Energetic Oltenia, Conversmin, ELCEN, Electrica, Electrocentrale Deva, Electromontaj, Energoconstruc?ia, General Turbo, Grivco, Hidroelectrica, Hidroconstruc?ia, ICEMENERG, ICIM, ICPET, Interagro, IPIP, Lukoil România, Nuclearelectrica, OMV Petrom, RAAN Drobeta Turnu-Severin, RADET, ROMATSA, ROMELECTRO, Romenergo, SAEM, companii de management al apei, Termoelectrica, Transelectrica, Transgaz, Romgaz, autorit??i guvernamentale, consilii locale ?i jude?ene, universit?ti ?i institute de cercetare ?i dezvoltare etc.

Parteneri Interna?ionali

ABB, Andritz, AECL Canada, Alstom, Ansaldo, Areva, Black & Veatch, Cesi Italia, CEZ, CNIM, Deloitte, Doosan, Gaz de France – SUEZ, Emerson Process Control, ENEL, e.on, ESBI Irlanda, EVA Austria, Deloitte, KPMG, PWC, FLS Miljo Danemarca, Fichtner, Fortum , Foster Wheeler, Gamesa Spania, GEA-EGI, GE, Global CCS Institute, Hitachi Power Europe, Honeywell, Hyundai, Iberdrola, Itochu Japonia, J-Power Japonia, GE Jennbacher Austria, Kanematsu, Kawasaki, Kema, KHNP Coreea, Lafarge, Lahmeyer Intl. Germania, Marubeni Japan, Metka Grecia, Mitsubishi, Mitsui, MVV, Nordex Germania, Nuovo Pignone GE Italia, PB Power, Poyry, Ramboll, RWE Germania, Schneider, SES Tlmace Slovacia, Siemens, Skoda, SOCOIN Spania, Babcock Borsig Steinmueller Germania, Sumitomo Japonia, SVT Brandschutz Germania, Tebodin, TEPSCO, Toshiba, Turbomach Elve?ia, Turbomeca Fran?a, Union Fenosa Spania, VAMED, Vatenfall, Verbund Austria, VIMETCO, WestJec Japonia, Yokogawa.