Mediu

V? oferim solu?ii complexe pentru rezolvarea problemelor de mediu din sectorul public ?i privat, din ?ar? ?i de peste hotare:

Calitatea aerului

 • Modelarea matematic? a dispersiei substan?elor poluante în atmosfer?
 • Utilizarea celor mai performante tehnologii (BAT – Best Available Technologies)
 • Sisteme de reducere a emisiilor de substan?e poluante ?i de monitorizare a polu?rii atmosferei.

Calitatea apei

 • Regularizarea cursurilor de ap?
 • Managementul apei potabile
 • Evacuarea apelor uzate
 • Depozitarea zgurii ?i cenu?ii
 • Eliminarea/tratarea surplusului de ap? precum ?i depozitarea sterilului minier
 • Managementul calit??ii apei
 • Tratarea chimic? a apei industriale (pretratare, demineralizare) ?i a apelor uzate menajere ?i industriale.

Strategii na?ionale

Consultan?? institu?ional?

Schimb?ri climatice

Captarea CO2 ?i stocarea geologic?

Situri contaminate

 • Investigarea sitului ?i m?suri de remediere:
  • evaluarea st?rii mediului înconjur?tor în situl analizat
  • investigarea ?i managementul sitului
  • dezafectare/demolare
  • decontaminare ?i remediere
  • excavare, transport, eliminare sau depozitare sol contaminat)
  • închiderea sitului.
 • Managementul sistemului de remediere al construc?iilor:
  • construc?ii în acord cu mediul înconjur?tor
  • redarea terenurilor în circuitul natural
  • ghid privind instalarea, func?ionarea ?i mentenan?a sistemului de remediere
  • solu?ii pentru dezafectare/demolare ?i decontaminare).

Managementul de?eurilor

 • Sta?ii de transfer
 • Unit??i de recuperare a materialelor
 • Incineratoare
 • Instala?ii de tratare chimic? a depozitelor ecologice
 • Sisteme de management al de?eurilor (sta?ii de transfer, unit??i de recuperare a materialelor)
 • închidere depozite neconforme.