Istoric

De la constituirea companiei cu 63 de ani în urm?, Institutului de Studii ?i Proiect?ri Energetice ?i-a câ?tigat renumele de marc? a energeticii române?ti, gra?ie activit??ii sus?inute ?i constante în domeniul de activitate, a politicilor de firm? adaptate continuu la schimbarile contextuale, a excep?ionalului capital uman ?i a speciali?tilor care ?i-au adus contribu?ia pe tot parcursul existen?ei ISPE.Succesiunea istoric? a directorilor generali ai ISPE, de la înfiin?are pân? în prezent, adun? nume ale unor personalit??i marcante în domeniul energiei:

Acad. prof. dr. ing. Martin Bercovici 1949 – 1952
Prof. ing. Constantin Dinculescu 1952 – 1953
Ing. Adrian Grigoriu 1953 – 1954
Ing. René Ernest 1954 – 1955
Ing. Alexandru Nisim 1955
Prof. dr. ing. Florin Iorgulescu 1955 – 1958
Dr. ing. Nicolae Armencoiu 1958 – 1961
Ing. Octavian Groza 1961 – 1963
Prof. dr. doc. ing. Vasile Nitu 1963 – 1973
Dr. ing Nicolae Armencoiu 1973 – 1985
Ing. Alexandru Hristoforov 1985 – 1986
Ing. Nicolae M?nescu 1986
Dr. ing. Mihai Pop 1986 – 1990
Ing. Mircea Tar?a Arsene 1990 – 1992
Prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu 1992 – prezent

Numele institutului se datoreaz? primului s?u director general, acad. Martin Bercovici. Privatizarea firmei s-a realizat în timpul mandatului actualului director general, prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu.

Istoria pe scurt:

 • 1949 – Pe 3 martie se înfiin?eaz? Institutul de Studii ?i Proiect?ri Energetice – ISPE, prin preluarea unui num?r din salaria?ii Companiei Generale de Gaz ?i Electricitate
 • 1959 – Este îndeplinit? prima misiune istoric?, aceea de proiectant general al Sistemului Energetic Na?ional
 • 1963 – Se înfiin?eaz? Sucursala ISPE Timi?oara; Un departament din ISPE se desprinde ?i devine Institutul de Studii ?i Proiect?ri Hidrotehnice – ISPH
 • 1969 – Este inaugurat actualul sediu din Bucure?ti
 • 1996 – Pe 4 iulie ISPE se desprinde de RENEL ?i devine societate pe ac?iuni cu capital majoritar de stat
 • 1998 – Pe 2 aprilie devine companie independent? cu capital 100% privat, autohton
 • 1999 – ISPE aniverseaz? 50 de ani de activitate, eveniment ce a reunit peste 700 de invita?i
 • 2001 – ISPE reconsider? strategia de pia?? abordând segmente noi : mediu, infrastructur? ?i dezvoltarea activit??ilor de consultan??
 • 2006 – Romelectro, www.romelectro.ro , dezvoltator de proiecte, investitor ?i contractor general devine ac?ionar majoritar al ISPE
 • 2009 – ISPE aniverseaz? 60 ani de activitate
 • 2010 – Este demarat Proiectul Demonstrativ GETICA CCS
 • 2011 – ISPE trece la o tehnologie de proiectare superioar?, utilizând platforme de lucru consacrate pe plan interna?ional ?i o metodologie/standard de lucru proprie firmei.