Instala?ii de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din SE Isalnita

Written by dragos on . Posted in Proiecte_Derulare

În vederea reducerii con?inutului de bioxid de sulf (SO2) din gazele de ardere evacuate în atmosfer?, rezultate din arderea combustibililor fosili (lignit) în cele dou? cazane de abur de 510 t/h aferente blocului energetic nr. 8 (315 MWel) din S.E. Isalni?a, se va monta o instala?ie de desulfurare a gazelor de ardere (IDG) de tip umed, folosind ca substan?? absorbant? suspensia de calcar.

Instala?ia de tratare a gazelor de ardere (IDG) va reduce con?inutul de dioxid de sulf (SO2) din gazele de ardere evacuate în atmosfer?, limita maxim? a emisiilor de SO2 în gazele de ardere fiind urm?toarea:

  • maxim 200 mg/Nm3 , atunci când combustibilul utilizat este 100% c?rbune (lignit);
  • maxim 185 mg/Nm3 , atunci când combustibilul utilizat este compus din 90% lignit ?i 10% gaz natural (în gaz uscat cu maxim 6% O2).

La baza elaborarii Caietului de sarcini care a stat la baza licitatiei internationale organizate de SC CE Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova au stat studiile se fezabilitate elaborate de ISPE Bucuresti (SF bloc 8 in anul 2008, SF bloc 7 in anul 2009). Executia lucrarilor de proiectare, constructii si montaj a fost atribuita Consortiului format din firmele Babcock Noell GmbH, Germania si SC Romelectro S.A. Romania.

ISPE particip? la elaborarea documenta?iei pentru avize ?i acorduri solicitate de autorit??i ?i a documenta?iei de proiectare necesare în calitate de subcontractor al firmei Romelectro.

Servicii oferite:

  • documenta?ii pentru toate avizele si acordurile solicitate de autorit??i
  • proiect tehnic
  • detalii de execu?ie
  • documenta?ie „as-built”
  • proiect de urm?rirea comport?rii construc?iilor
  • referate la terminarea execu?iei lucr?rilor
  • referate la terminarea lucr?rilor de punere in func?iune
  • instruc?iuni cadru de exploatare

Tara si zona de amplasare:

S.E. I?alni?a parte a Complexului Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova, este amplasat? în jude?ul Dolj, localitatea I?alni?a, Str. Mihai Viteazu, nr. 101, la 10 Km nord-vest de municipiul Craiova, paralel cu drumul european E 70, Craiova-Turnu Severin.

Numele clientului/beneficiarului/Investitorului:

Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova

Data demar?rii / finaliz?rii proiectului (punere in functiune):

Data demar?rii lucr?rilor de proiectare: 18 August 2011
Data finaliz?rii lucr?rilor de proiectare: Iunie 2014