Retehnologizarea stației 400 kV Gădălin

Stația de 400 kV Gădălin, reprezintă un nod energetic important pentru SEN, asigurând în prezent interconexiunea între trei stații importante din zona Transilvania: Iernut, Cluj Est și Roșiori (stație de interconexiune cu UCTE), iar în perspectivă se preconizează ca stația 400 kV Gădălin să asigure:

 • completarea inelului de Nord prin conectarea cu stația Suceava prin LEA Gădălin-Suceava
 • evacuarea puterii din viitoarea centrală CHEAP Tarnița, prin LEA Gădălin-Tarnița 1 și 2.

Prin concepția de proiectare adoptată, lucrările de retehnologizare a stației 400 kV Gădălin și noile racorduri la stâlpii LEA existenți se realizează pe actualul amplasament, nu necesită suprafețe suplimentare de teren, în condițiile în care prin proiect s-a prevăzut o nouă dispoziție constructivă, modernă. Suprafața necesară realizării noii dispoziții constructive va reprezenta cca. 60% din suprafața actuală a stației. Lucrările de retehnologizare se vor realiza în absența tensiunii, fără utilizarea metodei „pas cu pas”, prin by-pass-ul stației utilizând bara de transfer. Suprafața destinată retehnologizării stației nu va fi afectată de menținerea în funcțiune a provizoratului până la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a noii stații.

Proiectul are drept scop realizarea unei stații noi, de tip exterior, prevăzută cu echipamente moderne, fiabile și performante, cu un nou bloc de comandă și inclusiv a tuturor amenajărilor și instalațiilor conexe. Noua stație de 400kV va fi de tip exterior, cu izolație în aer și va fi realizată cu dublu sistem de bare colectoare în varianta rigid, susținute pe capul izolatoarelor suport și al separatoarelor de legare la pământ. Întreruptoarele vor fi dispuse pe 2 rânduri, de o parte și de alta a câmpurilor de bare colectoare. Legăturile flexibile aeriene, se vor realiza cu conductoare flexibile oțel-aluminiu susținute de cadre metalice noi prin lanțuri duble de izolatoare din material composit.

Servicii oferite:

Proiect tehnic și caiete de sarcini pentru achiziționarea de echipamente, servicii și lucrări, pentru:

 • circuite primare 400 kV
 • unitate de compensare a reactanței liniilor de înaltă tensiune
 • sistemul numeric integrat de conducere, protecție, contorizare
 • sistemul de telecomunicații
 • sistemele de servicii proprii
 • arhitectură, construcții și instalații aferente construcțiilor
 • amenajări de teren, drumuri.

Performanțe tehnice estimate:

În urma analizei soluției tehnice propuse în studiul de fezabilitate pus la dispoziție de către client ca bază pentru proiectare, s-a constatat că aceasta poate fi îmbunătățită. Astfel, noua soluție adoptată în proiect conduce la:

 • reducerea suprafeței de teren ocupată de noua stație prin adoptarea unei noi dispoziții constructive
 • reducerea numărului de întreruperi
 • realizarea unor lucrări suplimentare noi impuse din motive tehnologice, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaț

Prin retehnologizarea stației de 400 kV Gădălin se prevede aducerea acesteia la un nivel corespunzător impotanței zonei și obiectivului din punct de vedere energetic, utilizând tehnica actuală pe plan mondial.

Dispoziția constructivă aleasă asigură, pe lângă avantajele menționate mai sus, și îndeplinirea următoarelor criterii funcționale:

 • claritatea dispunerii elementelor instalației în concordanță cu schema electrică primară, astfel încât să se asigure integral funcționalitatea prevăzută a acesteia
 • ocuparea unor suprafețe de teren și volume construite reduse
 • respectarea distanțelor de izolare în aer, normate și permite accesul la echipamente pentru realizarea lucrărilor de mentenanță, cu păstrarea distanțelor electrice de izolare și de protecție conform cu standardele CEI.

Eficiență economică estimată:

 • asigurarea tranzitului energiei electrice în sistemul energetic cu indicatorii și parametrii de calitate specificați și reglementați și in conditii de siguranță și continuitate.
 • reducerea cheltuielilor de mentenanță

Țara și zona de amplasare:

România, localitatea Gădălin, jud. Cluj

Numele clientului:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» S.A. – Sucursala de Transport al Energiei Electrice CLUJ

Data demarării/finalizării proiectului (punere în funcțiune):

27.09.2007– în curs

ISPE © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.