Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare

Cele două proiecte elaborate de ISPE cuprind:

1.

  • Realizarea a cca. 7 km rețele de canalizare și cca.1,5 km rețele de alimentare cu apă pentru 20 de străzi din zona Ion Creangă, sectorul 2, Bucureș Rețelele de apă au fost realizate din tuburi de polietilenă de înaltă densitate, iar rețelele de canalizare au avut diametre cuprinse între DN300- DN 1400 mm și au fost confecționate din tuburi din policlorură de vinil (PVC), respectiv poliester armat cu fibră de sticlă și inserție de nisip (PAFSIN) pentru diametre mai mari de DN 500 mm;
  • Realizarea rețelelor de canalizare și a rețelelor de alimentare cu apă pentru 5 de străzi din zona Ion Creangă, sectorul 2, Bucureș Rețelele de apă au fost prevăzute a fi realizate din tuburi de polietilenă de înaltă densitate, iar rețelele de canalizare din tuburi din policlorură de vinil (PVC).

2.

  • Pe traseul rețelelor de apă au fost prevăzute cămine de vane, hidranți și branșamente până la limita de proprietate, iar pe traseul rețelelor de canalizare au fost prevăzute cămine de vizitare, cameră de schimbare de direcție rețele de canalizare, cămine de rupere de pantă, camere de rupere de pantă și disipare de energie guri de scurgere și racorduri până la limita de proprietate.
  • Pe traseul rețelelor de apă au fost prevăzute cămine de vane, hidranți și branșamente până la limita de proprietate, iar pe traseul rețelelor de canalizare au fost prevăzute cămine de vizitare, cămine de rupere de pantă, guri de scurgere și racorduri până la imobile până la căminul de racord.

Servicii oferite:

  • Consultanță
  • Avize și acorduri
  • Proiecte tehnice
  • Proiect de autorizație de construire
  • Detalii de execuție
  • Asistență tehnică.

Țara și zona de amplasare:

România, București, sectorul 2

Numele clientului:

Primăria Municipiul București
SC EGIS România SA
Beneficiar final: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA

Data demarării / finalizării proiectului:

Ambele proiecte sunt în curs de derulare.

 

ISPE SA © Copyright 1949-2023. All Rights Reserved.